Arkiturvallisuus kuuluu kaikille

0

Kun puhutaan ”vanhasta Suomesta”, puhutaan nimenomaan ihmislähtöisestä yhteiskunnasta – yhteiskunnasta, jossa ihmisistä pidettiin huolta. Lapsen turvattu elämä oli itsestään selvä tavoite ja vanhalle ihmiselle haluttiin turvata ihmisarvoinen elämän ehtoo.
Vaikka elämme uudenlaisessa ja modernissa maailmassa, niin meidän arvomme eivät ole vanhanaikaisia. Ne ovat tärkeimpiä kuin koskaan. Niitä ollaan hylkäämässä ja minkä takia, voiton maksimoinnin sekä ideologisen arvopohjan määrittäessä liiaksi päätöksentekoa.
Vaikka maailma muuttuu yhä nopeammalla vauhdilla ja meidän päätäntätyössämme on oltava valmiita muutoksiin, mutta niin, et-temme tingi meille tärkeistä perusarvoista. Arjen turvallisuus merkitsee; tunne, joka luo pohjaa hyvinvoinnille. Se tarkoittaa myös arjen sujuvuutta ja asumisen mahdollisuuksia, turvallista elinympäristöä. Se on palvelujen saatavuutta huolimatta hyvinvointialueille siirtymästä. Ja tämä koskee erityisesti maaseutukuntia, joille on luvattu hyviä ratkaisumalleja. Vanhoista ja toimimattomista menettelyistä on luvattu luopua. Ja tiedämme, ettei silti kaikkien kuntien asema parane, on myös heikkoja kuntia.
Olisi aika kohdistaa suomalaisten veronmaksajien rahat suomalaisten hyvinvointiin, eikä vain otsikkotasolla tuoden tietoisuuteemme elämänlaatuindikaattoreiden tuloksia.

Kirsti Kurki
kaupunginvaltuutettu, ps.