Someron kaupunki osallistuu Valonian Kunta-Helmi -osahankkeeseen, jossa kartoitetaan kuntien pienvesiä ja tehdään kunnostussuunnitelmia. Siihen ovat lähdössä Someron lisäksi Kaarina, Naantali, Salo ja Uusikaupunki.

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa alueelta arvokkaat pienvedet paikkatietomenetelmin. Pienvesiä ovat purot, norot, lähteet, läh-teiköt ja tihkupinnat, fladat (kaislikkoinen merenlahti, maankohoamisen seurauksena lahdesta altaaksi muodostunut vesialue) sekä kluuvijärvet (fladasta kehittynyt järvi, vesialue) ja näiden esiasteet sekä pienet, monimuotoisuudeltaan arvokkaat lammet.

Tavoitteena on löytää pienvedet, joilla on selkeitä luontoarvoja ja joissa on kunnostuspotentiaalia. Valittujen kohteiden pienvesien nykytila ja kunnostustarpeet kartoitetaan maastossa joko Valonian työnä, ostopalveluna tai kunnan virkatyönä.

Parhaimmille kohteille laaditaan kunnostussuunnitelmat. Se sisältää kohteen suojelusuunnitelman, jossa huomioidaan pienvesimuodostumaan ja sen lähiympäristöön mahdollisesti tulevaisuudessa vaikuttavia riskejä, esimerkiksi hakkuita ja muuta maankäyttöä. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla turvataan pienveden ominaispiirteet ja suojeluarvot.

Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamallia, jolla kunta voi helposti löytää alueeltaan huomionarvoisia pienvesiä ja siirtää tiedon kunnan maankäytön suunnitelmiin, kuten metsäsuunnitelmiin ja kaavoitukseen.

Ympäristölautakunta päätti, että Someron kaupungin osallistuminen hankkeeseen katetaan virkatyöllä. Someron osuus on 1 500 euroa vuodessa eli yhteensä 3 000 euroa vuosina 2023–2024.

Valonian koko yhteishankkeen budjetti on liki 175 000 euroa, josta ympäristöministeriön rahoituksen osuus olisi 80 prosenttia eli noin 139 700, ja omarahoitusosuus 34 927 euroa.

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Sitä tehdään aktiivisilla suojelu-, ennallistamis- ja luonnonhoitotoimilla.

Elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille voidaan myöntää avustusta esimerkiksi Kunta-Helmi -avustushaun kautta. Avustusta myönnetään enintään 80 prosenttia hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.