Helmii Somerolt

0
Lyyli Honkio.

Muistisain on viäl Helmi Erkinaro, piti vaatekauppaa karun varrell Joensuusa. Kunnanlääkärin pualiso ja puhelias rouva.
Mää kun olin siin kuurentoist paikeil, olin hänen kaupas, eikä muita ollu. Mää kerron kummottoon hän niitten ihmisten jutuist selvitti mul.
Et jos joku paasaa hualistas ulkopualisil, ni tää kauppias neuvos mul, kuinka net hualet mitattas.
– Kaikki toiset ja se ossaajan pitäis laittaat huales pellol kassaan, ni sen paasaajan hualikasa ols toisten kasoist piänempi.
Kimalan kartanost on ollu lähtösin arvokkaaseen säätysakkiin kuuluva Helmi.
En mää kuulunu hänen seurapiiriis, mut oli mun tyänantajain ystävä, et tulin tietoseks et oli Longsöön kartanon rouva Haggren.
Ja tän kartanon oppikouluu käyvä poika asus pitkän koulumatkan tähren siin talos, misä mää olin kotiapulaisena.
Tää kartanon rouva ja mun tyänantaja olivat molemmat isänmaallishenkisii, et olivat Lotta Svärt -järjestös päämiähinä.
Mul on lehren valokuvakin, misä hei on niis asjois kuvattu isos sakkikuvas.
Isona mul itte yks Helmi kertos kouluaikasest asjast. Hänel oli ollu pitkä koulumatka, eikä sillon koulust saanu ruakaa.
Oli joskus ollu kova pakkane ja maitopullo oli repus matkal jäätyny.
Tää Helmi oli mul tuttu sen tähren, kun oli naimisis mun äitin serkun kans.
Huamasin et tää Helmi oli vanhanaikane tyätä pelkäämätöine, tekeväinen ja sopivaine toisten kans.
Mää olin kotiapulaisena mun lapsuuren kotoin naapurin leskirouval, mikä oli kans Helmi ja miähes oli ollu Someron nimismiäs.
Tää on mul kertonu ollees Pohjanmaalta lähtösin.
Mää luule, et hän oli lastensuajeluasjois, kun itte olin piäni; kasvoin isoäitein isos perhees ja vähävarases.
Hän oli toimittannu mul sillon piänenä sukset joululahjaks (isoäitil oli kymmenen lapsii). Tää leskirouva oli läheiseltäs ottanu kaks piäntä likkaa, ni sitä varten otti mun apulaiseks.
Hänel oli tuttavuuksii kaukan, ja kesäl, kun usjempikin päivä jossain kaukan oli kyläilemäs, ni mää olin ain samois reisuis. Käytiin Lassila-Tikanojan johtajan kesämökil Espoos ja likkain äitin tykön Kuusankoskel.
Tuntemain Helmit oli nimes arvosii.

Lyyli Honkio
Someron murteen taitaja