Henkilöstöjaosto ei säilyttänyt opiston matkakulukorvauksia ennallaan

0
Somero-opistossa harrastetaan muun muassa monenlaisia kädentaitoja. Opettajia on pyritty haalimaan 50 kilometrin säteeltä.

Somero-opiston tuntiopettajat eivät näillä näkymin saakaan matkakustannusten korvauksia entisten rajojen mukaan. Omavastuuosuus nousee kuudesta kilometristä 20 kilometriin suunnalta keskusjärjestöjen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Opettajien ammattijärjestö OAJ ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tekivät alkukesästä uuden virka- ja työehtosopimuksen. Se nosti kansalaisopistojen kokoaikaisten opettajien palkkoja, mutta toisaalta heikensi tuntiopettajien matkakulukorvauksia.

Somero-opisto toivoi, että tuntiopettajien työmatka-ajot korvataan jatkossakin vanhaan malliin. Tällä haluttiin taata opiston monipuolinen tarjonta ja saada opetus lähelle ihmistä.

Pienissä kaupungeissa ja maaseudulla opistot pyörivät pääasiassa tuntiopettajien voimin. Kokoaikaisia opettajia ei ole juurikaan. Someron opistossa on noin 60 tuntiopettajaa, ja noin puolet heistä on saanut korvausta matkakustannuksista.

Opettajat Somero-opistoon on pyritty hankkimaan 50 kilometrin säteeltä.

Nyt kaupungin henkilöstöjaosto päätti toimia työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti eikä tehdä Someron omaa mallia. Henkilöstöjaostossa esittelijänä on kaupunginjohtaja. Hänen esityksensä perusta on, että lähtökohtaisesti virka- ja työehtosopimusten ehdot sovitaan keskusjärjestötasolla.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen on saanut henkilöstöjaoston päätöksestä negatiivista palautetta. Hän sanoo, että on itsestään selvää, että kaikki sopimusehtojen heikennykset entiseen verrattuna aiheuttavat harmistusta, eikä negatiivinen palaute siinä mielessä ole mitenkään yllättävää.

– Jos haluttaisiin arvioida uudestaan palaamista vanhan virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen käytäntöön, olisi uutena näkökulmana päätöksentekoajankohtaan nähden lähinnä Someron rekrytointiaseman heikkeneminen. Näin on kieltämättä tapahtunut, koska sittemmin Salon kaupunki on tehnyt päätöksen maksaa kilometrikorvauksia vahnan sopimuksen ehdoin. Kaupungin linjana on kuitenkin ollut tehdä mahdollisimman vähän yleisistä sopimusehdoista poikkeavia paikallisopimuksia, Suikkanen tähdentää.