Ympäristölautakunta valvoo vuotuisin tarkastuksin, miten yksityisteille myönnetyt kunnossapitoavustukset kohdentuvat. Onko ne käytetty siihen, mihin avustuksen on saanut ja onko lakeja ja säädöksiä noudatettu.

Tarkastuksen kohteeksi valitaan arpomalla kahdeksan tiekuntaa. Niistä viiden tulee kuulua kunnossapitoluokkiin 1 ja 2.

Tänä vuonna arpa osui 1–2 kunnossapitoluokassa Ali-Eskola–Suontien, Murron ja Rantalantien tiekuntiin ja Kimala–Syvänojan sekä Kärilän yksityisteille.

Kunnossapitoluokissa 3–5 tarkastetaan Assonmäentien, Mustalammintien ja Vannasmäentien tiekuntien teiden hoito.

Näiden tiekuntien tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat tarkastuksen suorittajien käyttöön.

Kohteet käydään läpi tämän vuoden aikana.