Kaupunki, seurakunta ja yhdistykset valmiina tukemaan vanhustenkotonaasumista

0
Tiina Tommila oli tyytyväinen osanottajien ja paikalle kokoontuneiden yhdistysten määrään.

Teksti Tarja Kauppinen

Someron kaupungin hanketyöntekijä Tiina Tommila kutsui Somerolla toimivia yhdistyksiä ja seurakuntaa tapaamiseen, kertomaan osaamisestaan, voimavaroistaan ja mahdollisuuksistaan, miten tukea vanhusten asumista kotona.
– Somerolaisista yhdistyksistä löytyy monenlaista osaamista ja yhdessä tekemistä. Olen iloinen, että paikalle saapui runsas osanottaja joukko. Teimme ryhmätyötä pöytäkunnittain, jotta saimme mahdollisimman kattavan kuvan paikalla olevien yhdistysten toiminnasta. Illan lopuksi kokosimme tulokset yhteen, hän kertoi.
Paikalla oli myös Someron kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino, joka esitteli Somero Taskussa -sovellutusta, johon on tarkoitus koota paikkakunnalla toimivien yhdistysten tiedot, josta ne olisivat helposti löydettävissä.
– Näin olisi ihmisten nähtävillä, mitä yhdistyksiä Somerolla toimii ja on olemassa. Yhdistyksille se tarjoaa myös hyvän välineen, jos ne haluavat laajentaa toimintaansa, Leino totesi.
Paikalla oli lisäksi Someron Vanhaintuki ry:n puheenjohtaja Anne Teräväinen, Pihlajakylän projektia vetävä hanketyöntekijä Tommi Palomäki ja kaupungin kotihoidon esimies Mari Paasikivi.
– Illan aikana minulle tuli selväksi, että Somero on oikea yhteisöllisyyden ruumiillistuma. Toivottavasti se saadaan myös enemmän arjessa näkyväksi tämän projektin kautta. Paikalla oli kaupungin ja seurakunnan lisäksi 24 eri yhdistystä. Niiden määrä yllätti ja minulle jäi illasta tosi hyvä fiilis. Tämän perusteella paikkakunnallamme on mahdollisuuksia vaikka mihin. Projektin ei tarvitse rajoittua tänne keskustaan, vaan toimintaa voi olla jatkossa sivukylien kyläkeskuksissa tai kouluilla.
– Härkätien kerrostalojen asukkaiden esimerkki tyhjästä aloittamisesta on oikea helmi. He eivät ole edes yhdistys, vaan talojen asukkaat ovat kokoontuneet oma-aloitteisesti ja tukevat näin toinen toisiaan, Paasikivi iloitsi.
Härkätien kerrostalojen asukkaat Seppo Vierusalo ja Asko Raunemaa kertoivat, että talojen asukkaat kokoontuvat kaksi kertaa viikossa ja jos jotakuta ei näy muutamaan päivään, he huolestuvat ja ottavat yhteyttä.
– Toiminta alkoi viisi vuotta sitten kesällä keinulla. Meitä oli kuusi seitsemän henkeä ja mietimme, kuinka saamme ajan kulumaan kerrostaloissa. Tiesimme, että talossa on pieni kerhohuone ja siellä aloimme keittää kahvia yhdessä ja pelata korttia. Kerhotila jäi pian pieneksi ja tarvitsimme isommat tilat. Nykyisin kahden talon porukka kokoontuu ja vietämme yhdessä lisäksi pikkujouluja, kokoonnumme laavuilla ja käymme saunomassa, Raunimaa selitti.

Yhteistapaaminen, tulokset

Isot yhdistykset:

löytyy monipuolisia osaajia, joiden taitoja hyödynnetään

voidaan tuottaa jäsenistölle lukuisia erilaisia kerhoja, tapahtumia ja luentoja, tai voidaan tarjota työvoimaa selviämään arjen askareista

monella HyTe-yhdistyksellä (hyvinvoinnin ja terveyden) on tukena kattojärjestö, joka aktivoi toimimaan ja järjestää koulutusta

monen yhdistyksen toiminnan tukena on STEA:n tai muun tahon avustus, ja tällöin on voitu palkata työntekijöitä ja resurssit ovat hyvät

kattojärjestö on iso voimavara, joka neuvoo

vertaistukiasiantuntijoita, jotka tulevat paikan päälle

koulutusta ja tukea, edunvalvontaa ja vapaaehtoisille virkistystoimintaa

asiantuntemusta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa

Positiivista:

monen yhdistyksen tavoitteena on jo nyt tukea ikäihmisten kotona asumista, tarjotaan apua kodin askareisiin, ulkoiluapua, ruoka-apua, ruokakuljetuksia, atk-neuvontaa, tuetaan hengellistä elämää, muistihuoltoa, edistetään mielenterveyttä ja hyvinvointia, annetaan vertaistukea sairauden kohdatessa

huolta kannetaan myös tukihenkilöiden ja vapaaehtoisten jaksamisesta, usein samat aktiiviset henkilöt toimivat useissa eri yhdistyksissä

Pienet yhdistykset:

toiminnan ytimenä on yhdessä tekeminen; askartelua, luentoja, saunailtoja, ruokakursseja, käsitöitä, teatteritoimintaa, tempauksia, arpajaisia, kilpailuja, keskustelua, laulua, liikuntaa

ei välttämättä aina mitään ihmeellistä toimintaa, mutta tehdään yhdessä ja torjutaan yksinäisyyttä

voimavarat ovat muutamat vapaaehtoiset, joilta löytyy intoa, tekemisen iloa

Ongelmia:

jäsenistön vanheneminen ja nuoria on vaikea saada toimintaan mukaan

monessakin taloyhtiössä olisi yhteisöllinen toiminta mahdollista, mutta vetäjä puuttuu

haasteena esiin nousi usein myös kuljetuksen järjestäminen

Tiedot Someron kaupungin työntekijöiden kirjaamia tai arkistoimia tai arkistosta