Käykää katsomassa vaalikoneesta, mitä asioita ehdokkaat ajavat

0
Jaakko Knuutila kehottaa käymään tsekkaamassa vaalikoneessa ehdokkaiden mielipiteitä asioihin.

Seurakuntavaaleissa Somerolla on ollut alle 20 prosentin äänestysinto, edellisissä noin 17 prosentin luokkaa.

– Jos pääsemme 20 prosenttiin, niin hyvä on, toteaa kirkkoherra Jaakko Knuutila.

– Kannattaa äänestää, jotta saadaan fiksuja ihmisiä päättämään oman seurakunnan asioista. Välillisesti he voivat vaikuttaa valtakunnan tasollakin, kun haetaan kirkolliskokousedustusta. Käykää katsomassa vaalikoneesta, mitä asioita ehdokkaat ajavat ja edustavat, kehottaa kirkkoherra.

Kirkkovaltuusto päättää muun muassa seurakunnan linjauksista, työntekijöiden määrästä, taloudesta, hyväksyy toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, vahvistaa metsätaloussuunnitelman ja valitsee kirkkoneuvoston.

Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan juoksevista asioista ja tekee esityksiä valtuustolle. Se valitsee työntekijät, paitsi pappeja. Kirkkoneuvosto päättää määrärahojen puitteissa hankinnoista, esimerkiksi millainen ruohonleikkuri hautausmaalle hankitaan, urakoitsijoiden valinnasta, nimikkolähettien sopimuksista ja mihin kolehtivarat kohdennetaan.

Kirkkovaltuusto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa, kirkkoneuvosto noin kerran kuukaudessa.

Seurakuntavaalit
ennakkoäänestys 8.–12.11.
varsinainen äänestyspäivä 20.11.

Kuka saa äänestää ja missä?

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 354 seurakuntaan yhteensä lähes 8 000 uutta luottamushenkilöä.

Vaaleissa on Suomessa noin 14 000 ehdokasta, joista somerolaisia 42. Kirkkovaltuustoon Somerolla valitaan 19 jäsentä.

Seurakunnassa valitaan luottamushenkilöt yhteen tai kahteen toimielimeen. Mikäli vaaleja on kahdet, myös äänestyslippuja on kahden värisiä.

Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, kuten Somero, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Se päättää muun muassa siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja keitä autetaan – missä ja miten.

Someron nykyisessä kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Sitä johtaa Juho Pettersson. Valtuuston jäsenmäärä riippuu seurakunnan jäsenmäärästä.

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Seurakuntavaaleissa ollaan ehdolla valitsijayhdistysten kautta. Kukin yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esimerkiksi kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa.

Listojen taustalla voi myös olla valtakunnallisesti toimiva herätysliike, poliittinen puolue tai vaikkapa asuinalue. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä.

Somerolla vaaleissa on mukana neljä valitsijayhdistystä: Keskusta ja Kristillisdemokraatit, Kokoomus, Someron peruskristityt ja Yhteinen kirkko.

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään 20. marraskuuta 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Jos on muuttanut uuden seurakunnan alueelle 15.8. jälkeen, äänestää vanhassa seurakunnassa.

Ennakkoäänestyspaikat ovat Someron seurakuntakeskus 8.–12.11., Someron kirjasto 8.–11.11. ja Somerniemen seurakuntatalo, jossa äänestetään kuitenkin vain yhtenä päivänä, lauantaina 12.11.

Varsinainen äänestyspäivä on 20.11. ja paikka Someron seurakuntakeskus.

Kotiäänestys on mahdollinen, jos kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei äänestäjä pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

2022 seurakuntavaalien Someron ehdokkaat:
Keskusta ja Kristillisdemokraatit: Kari Erkki Johannes Ahlbom, Eevi Kyllikki Haho, Maija Tuulikki Heinonen, Petteri Markku Tapio Hyytiäinen, Tarja Tuulikki Iivonen, Jarkko Petteri Järvinen, Sirkku Helena Kankaanpää, Tarja Hellevi Kauppinen, Hannu Kalevi Kesäniemi, Petri Antero Känkänen, Hanna-Liisa Kärki, Pentti Manner, Aino-Maria Helena Mänki, Katja Maria Noki, Irina Aulikki Ojala-Sirro, Tero Tapani Pirttilä, Colette Aureole Roto, Pasi Kari Olavi Vartiainen, Heikki Tapani Veikkola, Tapio Alarik Vihersola, Maria Kristiina Virkki, Minna Hanna Eveliina Virtanen

Kokoomus: Ella Karoliina Kivisaari, Leena Anita Laurén, Päivi Kristiina Manni-Pettersson, Olla-Riitta Mäkelä, Markku Tapani Mäki-Teeri, Elina Katariina Ruokoselkä, Ilkka Toivo Johannes Suominen, Outi Irmeli Tuuminen, Kaisa Pauliina Vasama-Kakko, Juha-Pekka Wiskari

Someron peruskristityt: Pirkko Maija Kuu-Karkku, Harri Sakari Känkänen, Janne Marko Tapani Nurmi

Yhteinen kirkko: Virpi Helena Eloranta, Raila Maarit Hakamäki, Riitta Aulikki Lehtinen, Pekka Gunnar Leppälä, Leena-Maija Pyykkö, Taina Tellervo Ruuhilehto, Janna Janette Tyni