Kotiin sairaalapalveluita Salosta

0
Kotihoidon esimies Mari Paasikivi ja vuodeosaston osastonhoitaja Marketta Aaltonen toivovat, että poliklinikalla vähenee suonensisäisten lääkkeiden anto, kun kotisairaala toimii. Asiakkaalle kotisairaala on inhimillinen, ja työntekijöille sekä osastoille vähemmän kuormittava.

Somerolaisten palvelupaketti laajeni

Someron ja Salon kaupunkien terveyspalvelujen parin vuoden valmistelutyö tuottaa tulosta. Salon kotisairaala on lokakuun alkuviikoilta antanut somerolaisille palveluitaan. Eli sairaanhoitaja Salosta on tullut antamaan tarvittaessa apuaan somerolaisen kotiin.

– Hoidettavan ei välttämättä tarvitse lähteä useamman kerran päivässä terveyskeskuksen osastoille, esimerkiksi tulehduksiin annettaviin suonensisäisiin lääkityksiin tai haavahoitojen vuoksi käydä poliklinikalla, vaan hänet voidaan hoitaa kotona, kertoo Someron terveyskeskuksen vuodeosaston osastohoitaja Marketta Aaltonen.

Kotisairaala tarkoittaa sairaalatasoista hoitoa kotona. Eli toistuvia sairaanhoidollisia palveluja, joita annetaan vaivoihin, joita muuten hoidettaisiin sairaalassa, ja sen jälkeen potilas passitettaisiin kotiin. Näitä ovat esimerkiksi haavojen ja suoliavanteen harvemmin käytetyt hoidot ja antibioottitiputukset.

Potilaan ei tarvitse kulkea edestakaisin kodin ja terveyskeskuksen väliä. Järjestelmällä helpotetaan ja inhimillistetään asiakkaan elämää, kun hän saa olla kotona. Sillä myös vähennetään vuodeosastojaksojen tarvetta ja hoitohenkilökunnan kuormitusta.

Hoitoa tarvitseva ei itse hae palveluita, vaan lääkäri arvioi tilanteen ja toimittaa lähetteen kotisairaalaan. Salon kotisairaalasta arvioidaan, onko resursseja lähettää hoitaja Somerolle.

– Ei pidä olla huolissaan, että jäisi ilman hoitoa. Jos ei sitä saa kotona, niin sitten lääkäri suuntaa asiakkaan kuten ennenkin terveyskeskuksen poliklinikalle, vuodeosastoille tai paikkaan, jonka katsoo parhaimmaksi, toteaa Aaltonen.

Kotihoidon esimies Mari Paasikivi, poliklinikan osastonhoitaja Sari Moisander ja vuodeosaston osastonhoitaja Marketta Aaltonen ovat tyytyväisiä osastojen yhteistyöhön sekä toimintaan Salon terveyspalvelujen kanssa.

– Hienoa, että pystymme saamaan Somerolle uusia palveluita, joilla helpottaa somerolaisten elämää. Sekä jakamaan töitä ja helpottamaan eri yksiköiden kuormitusta.

– Tällaisia palveluja todella tarvitaan. Asiakaslähtöisyys on periaate, josta lähdetään. Kotona kuntoutuukin paremmin, toteaa Mari Paasikivi.

– Jos lääkäri tätä teille tarjoaa, niin ottakaa vastaan, kehottaa Marketta Aaltonen.

He muistuttavat, että yhteistyön lisääminen Salon kanssa on etupainotteista ajatellen hyvinvointialueellekin siirtymistä. Somero ja Salo kun muodostavat jatkossa yhteisen sote-keskusalueen.

– Kotisairaalapalvelut ovat hyvä esimerkki siitä, mitä hyvää hyvinvointialue tuottaa meille, toteaa Salon kotisairaalan osastonhoitaja Tuija Skarp.

Kotisairaala

– akuutti, lyhytaikainen, tehostettu sairaanhoito ja saattohoito kotona
– toimii koko Someron ja Salon alueella
– sairaanhoitajien kotikäynnit asiakkaan hoidon mukaan
– lääkärin kotikäynnit arkisin tarvittaessa ennalta sovitusti
– öisin ei tehdä suunniteltuja kotikäyntejä, mutta kotisairaalan asiakkaat tavoittavat sairaanhoitajan puhelimitse silloinkin
– kotisairaalaan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä; edellytyksenä on, että asiakas haluaa kotihoitoon ja hänet voidaan siellä lääkärin ohjein turvallisesti hoitaa ja hän selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan itse, läheisten tai tukipalvelujen avulla

Asiakkaina:
– suonensisäistä antibioottihoitoa saavia tulehduspotilaita
– laskimotukospotilaita
– nestehoitoa, kiireetöntä verensiirtoa ja lääkeinfuusioita tarvitsevat potilaat
– tehostettua haavanhoitoa tai painesukkahoitoa tarvitsevia potilaita
– saattohoidettavia
– muita kotihoitoon soveltuvia erikoissairaanhoidon potilaita
– ennalta sovitut, lääkärin pyytämät voinnin tarkistuskäynnit kotiutuksen jälkeen (yhteistyö kotiutustiimin kanssa)

Maksut:
– asiakasmaksu sisältää hoitajien ja tarvittaessa lääkärin kotikäynnit lukumäärästä riippumatta, perushoitotarvikkeet, injektiolääkkeet, kokeiluvaiheen lääkkeet sekä kyseiseen hoitojaksoon liittyvät röntgen- ja laboratoriotutkimukset
– asiakkaalle hoitovuorokausi maksaa noin 22,80euroa

Vuodeosaston osastonhoitaja Marketta Aaltonen.

Kotisairaalatoiminnasta kerätään kokemuksia

Tulevaisuudessa Someron omakotisairaalatiimikin on mahdollinen

Somerolaiset saivat Salon kotisairaalan palvelut käyttöönsä muutama viikko sitten. Lääkäri on toimittanut lähetteitä jonkin verran, esimerkiksi leikkauksien jälkeisiin tilanteisiin, kuten kotona tehtäviin haavahoitoihin ja tulehduksiin annettaviin suonensisäisiin lääkityksiin.

Salo antaa apuaan resurssiensa puitteissa.

– Meidän sairaanhoitajilla on ollut yksittäisiä somerolaisia potilaita hoidettavanaan. Ei kovin suuria määriä, mutta alkuun on jo päästy, kertoo Salon kotisairaalan osastonhoitaja Tuija Skarp.

Salon kotisairaalalla on töissä 9 sairaanhoitajaa ja yksi kotitiimissä työskentelevä sairaanhoitaja, eli 10 henkeä. He tekevät kahta vuoroa, joten aamussa on töissä 2–3 työntekijää ja illassa 2.

– Työt pyritään tekemään potilaiden kodeissa ennakoivasti niin, että yöllä saisivat niin hoidettavat kuin hoitajat nukkua. Mutta päivystävä sairaanhoitaja on tavoitettavissa puhelinsoiton päässä yölläkin, jos tarve niin vaatii, kertoo Skarp.

Kotiin annettavat hoidot ovat yleensä lyhytaikaisia, alle 2 viikkoa kestäviä.

Tiimillä on iso alue hoidettavana.

– Jos sairaanhoitoa tarvitsee monta kertaa päivässä, niin silloin olisi järkevää, että hoidettavia olisi samalla suunnalla useampia. Mutta ensisijaisesti mietitään, mikä on asiakkaan hoidolle paras ratkaisu, kertoo Skarp.

Salossa kotisairaala on toiminut jo 20 vuotta. Osastonhoitaja Skarp sanoo kotisairaalasta olevan useita hyötyjä; niin inhimillisiä, lääketieteellisiä kuin taloudellisia.

– Ihminen voi sairastaa kotona ja saada sairaanhoidollisen avun sinne. Kun sairaalahoidon saa kotona, niin ei esimerkiksi tarvitse järjestää kotiin lastenhoitoa siksi aikaa, toteaa Skarp.

Hän sanoo kotisairaalan tuovan palliatiiviseen hoitoon vaihtoehdon. Parantumatonta, etenevää sairautta sairastava potilas saa olla kotona elämänsä loppuun asti. Hänen oireitaan lievitetään ja muita tarpeitaan pyritään huomioimaan käytettävissä olevin keinoin yhteistyössä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

– Eikä välttämättä tarvitse vaihtaa paikkaa useaan kertaan leikkauksen jälkeen sairaalasta vuodeosastolle ja kotiin, vaan pääsee suoraan kotiin. Sillä on merkitystä myös tervehtymiselle, kun tietää saavansa hoitoa ja olevansa turvassa.

Selkeä vaikutus kotisairaalalla on myös hoitopaikoille.

– Sairaalapaikoista, vuodepaikoista on pula. Tällä kotiin annettavalla hoidolla, voidaan vapauttaa paikkoja osastoilla muille, jotka tarvitsevat kiireisemmin ja enemmän apua. Kotisairaalahoito järjestyy tarvittaessa myös palveluasumisen ja hoivapaikkojen tueksi.

Toiveena on, että Salo pystyisi jatkossa lisäämään resursseja Somerolle.

– Kun saamme kokemuksia kotisairaalan toimivuudesta ja hoidettavien määristä, niin toivomme, että Somerolle kootaan oma Salon alainen kotisairaalatiiminsä, toivoo Someron vuodeosaston osastonhoitaja Marketta Aaltonen.

Osastojen sekä Someron ja Salon terveyspalvelujen yhteistyöstä ja tiimityöskentelystä on ollut hyötyä.

– Olemme jo nyt oppineet uutta ja saaneet työkaluja arjen hoitotyöhön, kertoo kotihoidon esimies Mari Paasikivi.

Hän muistuttaa, etteivät kotisairaalan palvelut ole pelkästään vanhuksia varten. Niitä voi tarvita kotiin vaikkapa juuri synnyttänyt äiti tai leikkauksesta toipuva nuori.