Sivistyslautakunta esittää, että Leivonpesän päiväkodille tehdään kuntotutkimus ja siihen käytettäisiin noin 20 000 euroa. Lautakunta ehdottaa tämän suuruista lisämäärärahaa.

– Kun tutkimus saadaan tehtyä, niin sen jälkeen palataan Leivonpesän tarkasteluun ja hankesuunnitelmaan, toteaa sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Leivonpesässä on viisi 21-paikkaista ryhmää. Tilat on koettu ahtaiksi, sillä käyttäjiä on paljon. Rakennus kaipaa peruskorjausta ja lisäosaa. Sisäilman koetaan olevan huono.

Valtuusto teki talousarviossa varhaiskasvatuksen osalta päätöksen joulukuussa 2021 hankesuunnitelman laatimisesta Leivonpesän päiväkodille.

On kaavailtu, että hajallaan ja väliaikaisissa tiloissa oleva varhaiskasvatuksen toiminta ja hajallaan oleva hallinto sekä avoin päiväkoti siirrettäisiin uuteen Leivonpesän päiväkotiin. Myöhäisemmässä vaiheessa voisi myös Tervapääskyn toimintaa siirtää uuteen rakennukseen lapsimäärän niin salliessa.