Miten turvataan kansalaisten elinolosuhteet?

0
Sivistyslautakunta esittää, että ruoka-avun euromääräinen suuruus olisi 40 euroa yhtä etäopetuksessa kotona opiskelevaa lasta kohden.

Taloudelliset haasteet kansalaisille vaatisivat myös valtion kykyä mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja niiden vaikutuksiin. Kohonneiden sähkönkulujen vuoksi monissa valtioissa reagoitiin nopeasti tähän alentamalla verotusta ja antamalla kiinteistön omistajille suoraan taloudellista tukea. Suomessakin ehkä päästään asiassa etenemään konkreettisesti. Tuen määrä lienee silti liian alhainen ja se ei ole tarkoituksenmukainen varsinkaan pienituloisille kuin vasta omavastuuosuuden jälkeen. Opiskelijan asema ei ole yhtään parempi.
Olemme tilanteessa, jossa polttoaineiden, lämmityskulujen sekä elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet merkittävästi ja edellisiin lisättynä kansalaiselle yhä kohoavan omistusasuntolainan korkomenojen nousun. Tilannetta voisi verrata 90-luvun laman haasteisiin ja siitä on muistissa monen elämän kärsimystä peruuttamattomalla tavalla.
Mielestäni taloudellisiin tervehdyttämistoimiin ei ole nykyisen hallituskauden aikana suhtauduttu asianmukaisesti. Pahinta lajiaan on sellainen, että kansalaisille uskoteltiin rahojen riittävän kaikkeen, mutta asia olikin poliittista temmellyskenttää, jossa järki ja totuus olivat ensimmäisiä keskustelun uhreja.
Suomi on osa kansainvälistä talousyhteisöä, emmekä voi sulkea silmiämme sen realiteeteilta. Kykymme auttaa muita perustuu siihen, että oma taloutemme on vahva ja meidän ohjauksessamme.

Kirsti Kurki