Palvelut oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta

0
Asiakasvastaava Reija Talikan työhuone on neuvolassa. Talikan saa kiinni soittamalla suoraan hänelle, jättämällä viestin tai soittamalla terveyskeskuksen vaihteeseen.

Asiakasvastaava auttaa saamaan sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti

Asiakasvastaava Reija Talikka on elokuusta lähtien ohjannut sosiaali- ja terveyspalvelujen työikäisiä (18–65-vuotiaita) asiakkaita Someron terveyskeskuksessa, tällä hetkellä neuvolan tiloissa.

Hän on avittanut esimerkiksi henkilöitä, joilla on paljon sairauksia ja niiden hoito ja tutkimukset vievät paljon voimavaroja. Hän on auttanut heitä, jotka hakevat kuntoutustukia tai eläkepapereita, mutta myös nuoria ja perheitä erilaisten vyyhtien ratkomisessa sekä papereiden ja kaavakkeiden täyttämisessä.

Apua saavat monia sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat työikäiset asiakkaat, jotka haluavat, että ne muodostavat järkevän kokonaisuuden. Tai jos kaipaa arkensa tueksi selkeää suunnitelmaa. On esimerkiksi uusi elämäntilanne tai sairaus, joka vaatii palveluja, eikä tiedä, mistä niitä saa ja mitä on mahdollisuus saada.

– Rohkeasti tänne vaan. Minä kuuntelen, mitä on mielen päällä. Pysähdyn kanssasi pohtimaan, mikä olisi tärkein ratkottava asia, jotta asiat selkiytyisivät. Järjestelen kanssasi toimivaa kokonaisuutta hoidoille ja palveluille. Jos ongelma ei ole minun ominta alaani, ohjaan hänelle, joka juuri siinä asiassa voi auttaa. Tässä lähellä on neuvola, terveyskeskus asiantuntijoineen, selvittää Reija Talikka.

Käynnit asiakasohjaukseen ovat ilmaisia eikä niihin tarvita lähetettä.

Yhteyttä asiakasvastaavaan saa soittamalla suoraan hänelle tai terveyskeskuksen vaihteeseen, tai jättämällä viestin asiakasvastaavalle. Sähköpostiviestinkin voi jättää.

– Soitan aina takaisin, lupaa Talikka.

Tarvittaessa asiakasvastaava voi tehdä kotikäynnin. Jos tarvetta on, laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, joka auttaa hahmottamaan kokonaistilannetta sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta.

Reija Talikan asiakasvastaavan työ on osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden terveyskeskushanketta. Tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle sujuvat, oikea-aikaiset ja tarpeelliset palvelut, joiden avulla hän selviytyy jatkossa omin voimavaroin.

Projektin nimi on Henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun tuotannollinen pilotointi, ja se kestää näillä näkymin lokakuulle 2023.

– Pyrimme siihen, että henkilö saa tarvitsemansa palvelun mahdollisimman sujuvasti: oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta. Ja että poistetaan turhaa palvelujen päällekkäisyyttä.

– Yritetään löytää se perimmäinen syy, johon asiakas eniten apua tarvitsee. Se voi olla esimerkiksi sairaus, yksinäisyys, rahahuolet, tiedon puute, uskallus…, kertoo Talikka.

Hankkeen kautta halutaan kehittää myös yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eri organisaatioiden välillä. Tasapainotetaan palvelujen painopistettä sekä resurssien käyttöä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Jo vuonna 2013 Suomessa on todettu, että 10 prosenttia sote-palvelujen käyttäjistä kerryttää 81 prosenttia kustannuksista, eikä siiloutunut järjestelmä pysty vastaamaan näiden asiakkaiden tarpeisiin.

Palvelukokonaisuuden tulee olla suunniteltu ja koordinoitu, jotta tieto kulkee palveluntuottajien välillä. Siten asiakas saa palveluista parhaimman hyödyn.

– Näin myös resursseja vapautuu niille, jotka tarvitsevat palveluja enemmän, jatkaa Talikka.