Opiskelijat ideoimaan mäskille ja ylijäämäkurkuille käyttöä

0
Monet kasvikset ovat juuri nyt parhaimmillaan.

Miten voisi hyödyntää panimon sivutuotteena syntyvää mäskiä, lihakaupassa syntyviä kinkun kanttauspaloja tai leipomon ylijäämätaikinoita? Tällaisiin kysymyksiin opiskelijat hakevat vastauksia yhdessä kahden elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksen kanssa hackathonissa tänään tiistaina.
Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat haastetaan ideoimaan DIVA-hankkeen yhteydessä, miten elintarvikeyritysten tuotannossa syntyviä sivuvirtoja voisi hyödyntää kiertotalouden edistämiseksi. Yrityksinä mukana ovat viljelytila Talvisillan Tähkä ja Trekooli Somerolta ja forssalainen pienpanimo OlutMylly Oy.
Yritykset antavat sivuvirroistaan tiedot, joiden äärellä opiskelijat työskentelevät yhden tiiviin päivän Sivuvirta-hackathonissa Hämeen ammattikorkeakoulun Design Factoryllä Hämeenlinnassa. Työskentelyyn osallistuu noin 50 opiskelijaa ja 6 ohjaajaa.
– Meitä kiinnostaa, mitä ylijäämäkurkuille ja -tomaateille voisi tehdä. Myös viherbiomassa kaipaa uudenlaista hyödyntämisratkaisua, Talvisillan Tähkä ja Trekoolin yrittäjä Kaisa Vasama-Kakko sanoo.

Kaisa Vasama-Kakko on kiinnostunut hyötykäyttämään ylijäämävihanneksia.

OlutMyllyn yrittäjä Anne Silmälää kiinnostaa, miten panimotoiminnassa sivuvirtana syntyvää mäskiä voisi hyödyntää ja kertoo odottavansa yhteistyöprojektia innolla.
Opiskelijoiden työskentelyyn kuuluu ennakkoinfo, jossa tutustutaan haasteisiin ja selvitetään, onko jotain vastaavaa ratkaisua jo olemassa. Hackathonissa keskitytään ideoimaan ratkaisun toteutusta.
Syntyneitä ratkaisuideoita arvioidaan taloudellisuuden, kestävyyden, toteuttamiskelpoisuuden sekä houkuttelevuuden näkökulmasta. Parhaan ratkaisuehdotuksen esittänyt tiimi palkitaan.
Mikäli yrittäjät niin haluavat, parhaita ideoita voidaan tarjoa kehitettäväksi eteenpäin tulevissa opiskelijaprojekteissa ja opinnäytetöissä. Tuleviin työskentelyvaiheisiin voi kuulua tuotteen kiinnostavuuden selvittäminen potentiaalisilta asiakkailta sekä kannattavuuslaskelmat, jotta lopputulos hyödyttää haasteen antanutta yritystä.

DIVA eli Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla -hanke (2021–2023) on osaamisen lisäämiseen tähtäävä hanke, jonka erityistavoitteena on lisätä yritysten muutoskyvykkyyttä tiedolla johtamisen ja digitaalisten työkalujen hyödyntämisen sekä sivuvirtainnovaatioiden ja vastuullisuustoimien kautta. Hankkeen toiminta linkittyy vahvasti Hämeen liiton strategisiin tavoitteisiin. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 johdosta toteuttamia toimia ja sitä toteuttaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.