Poliisin ennalta estävän toiminnan merkitys nostatti keskustelua poliisipiirin neuvottelukunnassa

0

Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipiirin neuvottelukunta kokoontui perjantaina 14. lokakuuta. Vilkkaassa keskustelussa esille nousivat etenkin teknisen valvonnan yhteistyömahdollisuudet sekä poliisin nuoriin kohdistuvat ennalta estävät toimet. Neuvottelukunnan jäsenet tekivät myös ehdotuksia ja aloitteita poliisin valvontakohteista.
Lounais-Suomen poliisilaitos on Suomen toiseksi suurin poliisilaitos ja se toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueen 43 kuntaa ja kaupunkia ja jäseniä neuvottelukunnassa on yhteensä 45, joista suurin osa osallistui kokoukseen.
Varsinais-Suomen alueella Lounais-Suomessa on Someron lisäksi 26 kuntaa.
Alueellisten poliisin neuvottelukuntien tehtävänä on seurata ja kehittää poliisilaitoksien toimintaa.
– Keskusteluyhteys kuntien ja poliisin välillä on ensiarvoisen tärkeää ja sillä edesautetaan mahdollisuutta vastata yhteiskunnassa esille nousseisiin haasteisiin. Yksi tällä hetkellä huomiota vaativa asia on nuoriin kohdistuvat ennalta estävät toimet, toteaa poliisipiirin neuvottelukunnan puheenjohtaja Anne Holmlund.
Kokouksessa poliisitoiminta oli esillä kaikessa laajuudessaan. Keskusteluun nousivat muun muassa yleisten paikkojen kameravalvontaan, poliisin resursseihin sekä varautumiseen liittyvät asiat. Myös virka-avun antaminen mielenterveysasioissa sekä viranomaisyhteistyöhön liittyvät asiat keskusteluttivat.
– Poliisi on aktiivinen tekniseen valvontaan liittyvissä asioissa yhteistyössä kuntien kanssa. Kameravalvonnalla on mahdollisuus laajasti vaikuttaa turvallisuustilanteeseen, sanoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi.
Poliisipiirin neuvottelukunta kokoontui tänä vuonna nyt toista kertaa.