Salon ja Someron välinen bussiliikenne säilyy

0

Salon ja Someron väliset linja-autovuorot toteutetaan edelleen Ely-keskuksen sekä Salon ja Someron kaupunkien ostamana liikenteenä.
Yhteysvälin Somero-Salo nykyinen liikennöintisopimuskausi päättyy 31.5.2023.
Sopimuksen sisältöä muutetaan ensi kesänä siten, että vuoroja liikennöivä yhtiö saa kiinteän kuukausittaisen korvauksen riippumatta siitä, paljonko lipputuloja kertyy.
Vallitsevassa tilanteessa bruttomalli antaa todennäköisesti kohtuullisemman hintatason pitkällä aikavälillä, koska tarjoajien ei tarvitse miettiä koronan vaikutusta kertyvään lipputuloon tai polttoaineen hintakehityksen vaikutusta. Bruttosopimusmalli myös mahdollistaa suuremmat muutokset (vuoromäärät, reitit, lippujen hinnoittelu) liikennöinnissä.
Uudessa tarjouskilpailussa Salon ja Someron välisten linja-autovuorojen määrään, reitteihin ja aikatauluihin ei tule merkittäviä muutoksia.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa linja-autovuorojen kuluista puolet ja Salo ja Somero molemmat 25 prosenttia.