Somerolle yksi ilveksen kaatolupa

0
Ilves on Somerniemellä varsin tavallinen näky.

Suomen riistakeskus myönsi 11 ilveslupaa Varsinais-Suomeen. Viime vuonna vastaava lupamäärä oli 14. Someron riistanhoitoyhdistykselle luvista tuli yksi.

Maakunnan Ilveskanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kasvanut noin 100–115 yksilöstä 140–150 yksilöön.

Ilves ei ole uhanalainen Suomessa eikä Varsinais-Suomessa. EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaan ilves on kuitenkin tiukasti suojeltu laji. Koska ilveskanta ei ole uhattu, niin sanottu kannanhoidollinen poikkeuspyynti, ja sitä kautta kannan säätely, on ollut mahdollista.

Ilvesmetsästyksen vakiintuneista käytännöistä on kuitenkin valitettu ja hallinto-oikeuksien tuoreet päätökset suojelussäädösten tulkinnoista ovat tuntuvasti kaventaneet riistahallinnon mahdollisuuksia säädellä, ei pelkästään ilveskantaa vaan, kaikkia suurpetokantoja.

Hakemuksia tuli 11 yhteensä 37 ilvekselle. Hakemukset ovat tyypillisesti useiden metsästysseurojen yhteishakemuksia ja käsittävät laajoja useiden kymmenentuhansien hehtaarien alueita. Rajoitetulla niin sanotulla kannanhoidollisella pyynnillä halutaan ylläpitää kasvavankin ilveskannan hyväksyttävyyttä erityisesti maaseudulla. Ilves on myös erittäin arvostettu metsästyssaalis.