Perusturva vastasi AVI:lle: Nyt tilanne on parempi ja hoitajamitoitus 0,7

Aluehallintovirasto pyysi keväällä 2020 kaupungilta esiselvitystä kanteluun palvelukeskus Tervaskannon toiminnasta. Oli käynyt ilmi, että Tyyne-kodissa hoitohenkilöstömitoitus olisi 0,55 hoitajaa asiakasta kohden, eli liian vähän.

Tuolloin kaupunki selvitti AVI:lle, että Tyyne-kodissa on arkiaamuisin kaksi hoitajaa, iltavuoroissa ja arkipyhäaamuissa yksi hoitaja sekä yhteinen yöhoitaja Toivo-kodin kanssa. Tyyne-koti sai apua tarvittaessa Toivo-kodista, ja tarvittaessa yöhoitaja avusti kolmannen kerroksen ryhmäkodeissa.

Koko talon hoitohenkilömitoitus oli 0,6 hoitajaa asukasta kohden ja kaupungin perusturva piti henkilökunnan sijoittelua talossa joustavana.

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto piti yöajan hoidon mitoitusta liian pienenä. AVI:lle jäi yhä huoli muistisairaiden yksiköiden Tyyne- ja Toivo-kotien riittävästä hoitohenkilöstömäärästä. Lisäksi virasto oli huolissaan muistisairaiden asiakasturvallisuudesta yöaikaan tilanteessa, jossa Tyyne- ja Toivo-kotien hoitaja lähtee yläkertaan auttamaan toista yöhoitajaa ja jättää muistisairaiden yksiköt ilman kokoaikaista valvontaa.

Perusturva sai nyt syyskuussa aluehallintovirastolta lausunnon, miten tulee toimia.

Henkilöstön määrän ja rakenteen tulee olla kaikissa tilanteissa ja jokaisessa työvuorossa riittävä suhteessa asiakkaiden palvelutarpeisiin. Välittömän asiakastyön henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,63 työntekijää asiakasta kohden, kun Tyyne- ja Toivo-koteja tarkastellaan kokonaisuutena.

Aluehallintovirasto katsoo, että yöhoitajan tulee olla kyseessä olevassa asukaskerroksessa jatkuvasti läsnä. Jotta toimintayksikön kumpikaan asukaskerros ei jäisi yöaikana ilman valvontaa, on toimintayksikön yövuoroissa oltava vähintään kolme yöhoitajaa, joista yksi voi tarpeen mukaan liikkua kerrosten välillä.

Kaupungin hallintojohtaja, entinen perusturvajohtaja, Marjaana Sorokin sanoo, että asiaan on reagoitu ja lisätty henkilökuntaa yhden yöhoitajan verran. Tällä hetkellä Tervaskannon mitoitus on 0,7.