Uutta kiertoliittymää varten haetaan kaavamuutosta

0

Kiertoliittymän rakentaminen Someron pääkadun Joensuuntien toiseen päähän vaatii kaavamuutoksen. Someron kaupunginhallitus laittoi kaavahankkeen vireille ja määritteli samalla hankkeen kiireelliseksi.
Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo, että Antintien liittymään on kiertoliittymän myötä tulossa muutoksia.
Kiertoliittymän suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota liittymän tulevan säteen suuruuteen.
Kiertoliittymän pitää Suikkasen mukaan olla sellainen, että se hillitsee kantatie 52:n nopeuksia, mutta se ei saa haitata kohtuuttomasti kantatiellä kulkevaa raskasta liikennettä.
Kiertoliittymän varsinainen suunnittelu käynnistyi viime keväänä, rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2024.
Someron kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaavat kiertoliittymästä yhdessä. Liittymän suunnittelusta tulevat kustannukset jaetaan puoliksi kaupungin ja ely-keskuksen kesken. Samalla periaatteella tullaan jakamaan myös rakentamiskustannukset. Liittymän rakentaminen maksaa noin puoli miljoonaa euroa.
Joensuuntien toisessa päässä S-marketin nurkalla on ollut kiertoliittymä monta vuotta. Someron keskustan ohi johtavan maantien ja Joensuuntien risteykseen tulevan kiertoliittymällä haetaan parempaa liikenneturvallisuutta, sillä liittymä laskee kantatien 52:n nopeuksia ja parantaa kaduilta kantatielle tulevan liikenteen sujuvuutta. Kantatietä suoraa ajavien matka-aika ja polttoainekulut kasvavat liittymästä tehdyn selvityksen mukaan jonkin verran.
Kiertoliittymän mahduttaminen Joensuuntien ja kantatien risteykseen edellyttää asemakaavan muutosta, jotta kiertoliittymän säteestä saadaan tarpeeksi laaja.
Kaavamuutosalueen pinta-ala on vajaat 1,7 hehtaaria. Nykyisissä asemakaavoissa liikennealueen ympärillä on puistoa, erillispientaloja ja asuinrakennuksia. Liittymän luoteispuolella Joensuuntien varressa kaavassa on liike-, toimisto- ja huoltoasemarakennusten korttelialue.