Ympäristöterveydenhuollossa yhteistyöhön Salon kanssa

0
Somerolla säilyy yhä muun muassa eläinlääkintähuollon palvelupiste.

Somero järjestää ympäristöterveydenhuoltonsa ensi vuoden alusta alkaen yhdessä Salon kanssa. Molempien kaupunkien kaupunginhallitukset hyväksyivät asiaa koskevan sopimuksen tällä viikolla.
Somero on saanut tähän mennessä palvelunsa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä. Sen toiminta lakkaa vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä maakunnalliselle hyvinvointialueelle.
Perustettavalla Salon seudun yhteistyöalueella Salo toimii vastuukuntana.
Somerolla säilyy silti jatkossakin terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelupiste. Yhteistoiminnan alettua, Salon kaupunki vuokraa Someron kaupungilta eläinlääkäreiden toimitilat. Someron kaupunki järjestää terveysvalvonnan käyttöön toimitilan Somerolla tapahtuvaa terveysvalvonnan asiakaspalvelua varten.
Someron kaupunki vastaa Someron alueen pieneläinpäivystyksen aiheuttamista kustannuksista siihen saakka, kun Salon nykyinen pieneläinpäivystyssopimus on voimassa (28.2.2025).
Salon kaupungin palvelukseen siirtyvät Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä kolme työntekijää, jotka ovat palvelleet pääasiassa somerolaisia.
Somero saa kaksi edustajaa Salon rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Someron edustajilla on oikeus osallistua ainoastaan ympäristöterveydenhuollon asioiden käsittelyyn sekä ympäristöterveydenhuoltoon liittyvien yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoa koskevien asioiden käsittelyyn. Someron kaupunki nimeää edustajansa lautakuntaan.
Salon kaupunki järjestää vuosittain yhteistyöneuvottelun Someron kanssa talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksesta elokuun loppuun mennessä. Taksoista pyydetään Someron kaupungin lausunto ennen päätöksentekoa.
Ympäristöterveydenhuollon taloutta hoitaa Salon kaupunki, joka laskuttaa ympäristöterveydenhuollon asiakkailta maksutaksan mukaiset maksut. Kustannukset jaetaan toimintaa aloitettaessa siten, että Somero maksaa 4 prosenttia kokonaiskustannuksista yleiskuluina, loppuosa 96 prosenttia jaetaan siten, että Somero vastaa yhdestä neljäsosasta kustannuksista ja Salo lopusta.
Tavoitteena on siirtyä vuoteen 2025 mennessä suoritepohjaiseen kustannusten jakoon.
Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja siinä on yhden vuoden irtisanomisaika.