Katse miehiin päin!

0
Kuva Eläkeliiton juhlista.

Kuluvalla viikolla on nostettu framille miehet. Miesten Viikkoa vietetään nyt 18:tta kertaa. Tämän vuoden teema on Miesten parissa tehtävä työ ja sen tulevaisuus.
Miesten henkinen ja fyysinen hyvinvointi heijastuu perheisiin ja koko yhteiskuntaan. Niinpä miesten parissa tehtävän työn yleiset hyödyt ovat merkittäviä, koska juuri miehet edustavat epäsuhtaisen suurta osaa vaikkapa sosiaalityön asiakkaista.
Miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen, ja miesten myönteisen potentiaalin näkeminen on merkittävää myös asenteiden muokkaamisessa, sillä miehet nähdään usein myös tarpeettomastikin ongelmien ja uhkien aiheuttajina. Tällaiset yhteiskunnalliset asenteet leimaavat ja rajoittavat miesten mahdollisuuksia toimia sekä oman että muiden edun mukaisesti.
Miesten Viikko huipentuu isänpäivään sunnuntaina.
Suomessa isänpäivä oli merkitty Yliopiston almanakkaan ilman Helsingin yliopiston päätöstä jo vuosina 1970–1972. Se poistettiin, kun asia huomattiin, mutta 1987 yliopisto viimein katsoi päivän niin vakiintuneeksi, että se hyväksyttiin pysyvästi kalenteriin ja merkittiin myös liputuspäiväksi.
Isää on isänpäivänä tapana muistaa kortilla, lahjoilla ja hemmottelulla. Usein lapset askartelevat isille jotain päiväkodeissa ja alakouluissa. Somero-lehtikin toivottaa tänä vuonna hyvää isänpäivää eskarilaisten piirroksin.