Mäkelän perintövaroista tarvikerahoja näytelmien tekoon

0
Yläkoulun draamaryhmä muutaman vuoden takaa. Silloin oppilaat tekivät satunäytelmän Tuulihattu.

Sivistyslautakunta päätti myöntää yläkoululaisille tukieuroja Marja-Liisa Mäkelän perintövaroista.
Lukuvuosittain annetaan 60 euroa yläkoulun lukuhaastekampanjan palkintorahoihin (2×30 euroa).
Toinen kohde on näytelmien kokoaminen. 200 euron avustus kohdennetaan rekvisiittojen ja puvustuksen kustannuksiin yläkoulun draamaryhmälle.
Yläkoulun valinnainen draamaryhmä on suosittu oppilaiden keskuudessa. Yläkoulun panostus draamaan tukee Someron lukion vahvaa karonkkaperinnettä.
Äidinkielenopettajana työskennelleen Marja-Liisa Mäkelän perintövaroja on käytetty vuosittain yläkoulun stipendirahastona. Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa ansioituneille/kirjallisuutta harrastaville oppilaille tai oppilaalle yläkoulussa vuosittain.
Mäkelän perintövaroja on käytetty myös lapsille ja nuorille suunnattujen kulttuuritapahtuminen järjestämiseen, nuorten bänditilan kalustamiseen ja Kiiruun koulukeskuksen kirjaston hankintoihin.