Seniorineuvola etsii ikäihmiselleavun ja oikean palvelun

0
Seniorineuvola on nyt Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa. Siellä voi tavata palveluohjaaja Sirpa Aurasen (vas.), terveydenhoitaja Kati Tuomisto-Lundbergin, lääkäri Aleksi Väänäsen ja seniorihoitaja Raila Hakamäen.

Vaikka seniorineuvolan muutti terveyskeskuksesta Lamminniemen Hyvinvointikeskukseen, toiminta pysyy entisellään. Se antaa ennaltaehkäiseviä palveluita, jotka tukevat yli 65-vuotiaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.
– Neuvoja voi kysellä mistä tahansa asiasta. Tämä on matalan kynnyksen paikka hakea apua ja palveluja. Jos me emme osaa auttaa, niin ohjaamme hänelle, joka osaa. Taustatukena on moniammatillinen joukko, josta apu löytyy varmasti, kertoo seniorihoitaja Raila Hakamäki.
Mieltä askarruttavia asioita voivat olla esimerkiksi sairaus, yksinäisyys, rahahuolet, asuminen, ajan varaaminen kuulotestaukseen, erilaisten tukien hakeminen, muistitutkimukset, mistä löytää harrastus itselleen ja miten edistää terveyttään. Apu on tarpeen, kun eteen tulee uusi elämäntilanne, esimerkiksi ero, sairastuminen tai kuolema.
Raila Hakamäki ja palveluohjaaja Sirpa Auranen ovat seniorineuvolan perustyökaksikko. He vastaavat puhelimeen ja ohjaavat henkilön sopivan palvelun piiriin. Joskus asia hoituu puhelimessa. Tapaamiset he sopivat Lamminniemeen. Kotikäyntejäkin he tekevät.
Aina he eivät ole puhelimen ääressä, sillä muun muassa muistitestaukset, vastaanotot ja kotikäynnit ovat heidän työsarkaansa.
Kumpikin on tehnyt pitkään töitä ikäihmisten ja muistisairaiden kanssa. He tuntevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän ja osaavat ohjata henkilön tarvittavan palvelun pariin.
Seniorineuvolan tiimiin kuuluvat myös terveydenhoitaja ja geriatriaan erikoistunut lääkäri. Terveydenhoitaja Kati Tuomisto-Lundbergin työpiste siirtyy terveyskeskuksesta Lamminniemeen vuodenvaihteen soteuudistuksen jälkeen. Lääkäri Aleksi Väänäsen Lamminniemi-päiviä ovat maanantai ja tiistai. Hän esimerkiksi diagnosoi muistisairauksia, selvittelee henkilön toimintakykyä ja on konsulttina terveyskeskuslääkäreille.
– Kaiken perusta on asiakaslähtöisyys; se mikä on henkilölle parasta, korostaa Väänänen.
Jotta henkilö tulee autetuksi, nelikko tekee yhteistyötä muun muassa kotihoidon, sosiaalitoimiston ja vuodeosaston kanssa.
– Tiimin sisällä päätämme, kuka vetää henkilön asioita eteenpäin, kertoo Kati Tuomisto-Lundberg.
Myös omaiset voivat pyytää apua, jos heillä on huoli läheisensä pärjäämisestä.
Someron seniorineuvolan väki on yhtä mieltä, että neuvolalle on selkeä tarve Somerolla.
– Meillä on suuri joukko ikääntynyttä väestöä. Kun otamme kopin asioista ajoissa, niin se helpottaa henkilön elämää nyt ja jatkossa. Myös terveyskeskuksen palvelujen tarve kevenee. Tämä on ennaltaehkäisevää työtä.
– Myös se on tärkeää, että saadaan selville se perimmäinen syy, mihin henkilö apua tarvitsee. Näin vältetään töiden päällekkäisyyttä.
Tuomisto-Lundberg arvelee tarpeen lisääntymisen johtuvan myös siitä, että palvelut ovat siirtyneet pääosin nettiin haettaviksi. Moni kokee sen vaikeaksi tavaksi hoitaa asioita tai heillä ei ole laitteita, joilla se onnistuu.
– Mutta seniorineuvolassa meillä on henkilö, joka vastaa ja hänen kauttaan asiat saadaan etenemään.
Somerolla on kutsuttu 75-vuotiaat ikäryhmätarkastuksiin. Nämä tarkastukset jäivät koronan jalkoihin. Tavoitteena on aloittaa seniorineuvolassa vastaavanlaista, kun soteuudistuksen alusta päästään selville vesille.
Ikäryhmätarkastuksissa tarkastettaisiin esimerkiksi kuuloa ja näköä. Katsotaan, ovatko rokotukset kunnossa. Haastatellaan muun muassa henkilöä unesta, ruokailusta, liikunnasta, sosiaalisista suhteista ja niin edelleen.
Pohdittavana on, mikä olisi paras ikäryhmä joukkotarkastuksiin, jotta ennaltaehkäisy olisi oikea-aikaista.
– Jos haluttaisiin tarttua ajoissa asioihin, ennen kuin vyyhti kasvaa ongelmaksi, niin yksi hyvä hetki olisi eläkkeelle siirtyessä. Jos järjestelmä saadaan toimivaksi ja jatkumo sille, niin henkilö tietää jo eläkkeelle siirtyessään, mihin olla yhteydessä jatkossa, tuumaa terveydenhoitaja Kati Tuomisto-Lundberg.
Terveystarkastuksilla voidaan kartoittaa, mihin ja milloin kunkin henkilön kohdalla tulee tarttua.
– Tällainen toiminta edistää terveyttä, jatkaa Tuomisto-Lundberg.
Lääkäri Aleksi Väänänen sanoo terveyserojen olevat suuret. Joillakin kahdensankymppisillä ei ole mitään sairauksia elämäänsä rasittamassa. Joillain seitsenkymppisillä on koko kirjo sairauksia taakkanaan.
– Ikä on numeroita. Me arvioimme toimintakykyä.

Seniorineuvola:

-sijaitsee nyt Lamminniemessä

-auttaa yli 65-vuotiaita

-yhteyttä voivat ottaa henkilöt itse tai heidän omaisensa ja läheisensä

-neuvoja ja apua voi pyytää mieltä askarruttavissa asioissa, esimerkiksi jos kokee yksinäisyyttä, unettomuutta, muisti prakaa, kuulo on heikentynyt, on rahahuolia, sairastuu, etsii harrastusta, liikuntavaihtoehtoja tai ei tiedä, miten hakea erilaisia tukia, etuuksia tai hoivapaikkaa tai kaipaa apua uuden elämäntilanteeseen edessä, kuten eron, muuton, sairauden tai kuoleman

-työntekijöinä seniorihoitaja Raila Hakamäki , palveluohjaaja Sirpa Auranen , terveydenhoitaja Kati Tuomisto-Lundberg , lääkäri Aleksi Väänänen

-yhteistyötahoina/auttajina esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, terveyskeskus, kotihoito, vuodeosasto, Kela, paikalliset seurat ja yhdistykset

-aika tilattava etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla

-tilaa aikaa puhelimitse seniorineuvojalta, p. 040 1268 840 tai palveluohjaajalta, 050 4437 546 tai sähköpostiosoitteella raila.hakamaki@somero.fi tai sirpa.auranen@somero.fi

————————-

Miten haluaisit itseäsi hoidettavan, kun olet vanha?

Yleisin vastaus on, että haluaa asua mahdollisimman pitkään omassa kotonaan.
Palveluneuvoja Sirpa Auranen haluaisi asua tutussa ympäristössä.
– Vaikka tuetusti eli saisin kotiin palveluja, joita tarvitsen ja jotta voin asua turvallisesti.
– Haluan säilyttää kasvoni, pysyä sellaisena ihmisenä kuin olen. Että voin kokea itseni edelleen itsenäiseksi, eikä minun itsemääräämiseni yli kävellä, vastaa terveydenhoitaja Kati Tuomisto-Lundberg.
Seniorihoitaja Raila Hakamäki toivoo, että hänen elämänsä säilyisi ikääntyessäkin aktiivisena.
– Että minua viedään tapahtumiin, katsomaan esimerkiksi futsal-pelejä. Ympärillä on edelleen ihmisiä, ja sosiaalisia kontakteja.
Lääkäri Aleksi Väänänen toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja suosituksia tehdään asiakaslähtöisesti; yhdessä asiakkaan kanssa ja niin että ne ovat henkilön parhaaksi. Ei koskaan tahdonvastaisesti.
– Asiakkaalle tarjotaan kotiin tukipalveluja, jotta kotona asuminen onnistuu ja on turvallista. Ja sitten välillä tarjotaan intervallijaksoja hoivakodissa, jotta näkee, millaista asuminen palvelutalossa on.
Seniorineuvolan väki kehottaa jokaisen laittamaan paperille hoitotahdon, kun asiat ovat vielä hyvin.
Hoitotahdossa ilmenee, miten ja missä haluaa itseään hoidettavan. Ja kuka on läheinen ihminen, joka asioita hoitaa, jos ei itse enää pysty.