Somero-opistolle oma rehtori

0
Somero-opisto tarvitsee rehtorin. Virka täytetään aikaisintaan ensi vuonna.

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Somero-opistoon rehtorin viran, johon yhdistetään koulutuskoordinaattorin tehtävät.

Sivistysjohtaja on omien tehtäviensä ohessa hoitanut opiston rehtorin virkaa 1990-luvun alusta lähtien. On katsottu, etteivät tehtävän hoitamisen järjestelyt vastaa nykypäivän tarpeita. Sivistystoimialan vastuu- ja tehtäväalueet, velvoitteet ja työmäärä ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Someron-opiston rehtorin viran täytöllä pystytään palvelemaan opiston tarpeita ja kehittämään opistoa nykyistä paremmin.

Rehtorin virkaan yhdistetään koulutuskoordinaattorin nykyiset tehtävät. Opiston pitkäaikainen koulutuskoordinaattori on jäämässä varhennetulle osa-aikaeläkkeelle vuoden 2023 aikana.

Rehtorin virka voidaan täyttää aikaisintaan ensi vuoden alusta.