Uudesta kaupunkistrategiasta pidetään keskustelutilaisuus

0

Luonnoksessa uudeksi kaupunkistrategiaksi on tunnistettu ja keskiöön nostettu somerolainen supervoima, yhteisöllisyys. Uudesta kaupunkistrategiasta 2022–2025 pidetään yleisölle avoin keskustelutilaisuus Kiiruun koulun auditoriossa ensi torstaina 17.11. kello 17.

”Tervetuloa mukaan ottamaan kantaa ja esittämään ideoita, miten yhteisöllisyyttä voidaan edistää ja hyödyntää kaupungin toiminnassa”, kehottaa kaupunki tiedotteessaan.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa on otettava huomioon kuntalaki (37 §), palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka ja kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet elinympäristön.

Strategia löytyy kaupungin verkkosivulta.