Uusi valmistavan opetuksen ryhmä Kirkonmäelle

0
Meneillään on leikki, jossa osallistujien nimet vilisivät. Ilo saatiin irti hetimmiten. Keskellä Vippelän ryhmän opettajan apuna toimiva ukrainaa taitava ohjaaja.

Somerolla peruskoulussa nyt 6 ryhmää ukrainalaisille

Eilen torstaina Kirkonmäen koulussa alkoi uusi valmistavan opetuksen ryhmä ukrainalaisille lapsille. Opetusta annetaan Vippelässä. Opettajana on Heidi Virtanen ja apuna ukrainaa taitava ohjaaja.

Heidi Virtanen on työskennellyt Kirkonmäen koulun koulunkäynninohjaajana. Vippelä on tuttu, sillä siellä hän on vetänyt koululaisten iltapäiväkerhoja.

– Tuntuu hyvin mielenkiintoiselta. Minä olen innokas, niin lapset ja vanhemmat. Minulla on apuna äidinkielenään ukrainaa taitava Olga. Hän oli mukana jo kun kävimme alustavat keskustelut lasten vanhempien kanssa, selvittää Virtanen.

Kirkonmäen koulun valmistavan opetuksen ryhmässä on yhdeksän 9–14-vuotiasta oppilasta: kuusi poikaa ja kolme tyttöä. Ensimmäisenä koulupäivänä he olivat iloisella mielellä; jännitys oli tiessään.

Yhteen kokoonnutaan maanantaista perjantaihin kello 9. Oppitunnit jatkuvat Vippelässä kello 13:een saakka. Tarvittaessa käytetään myös Kirkonmäen koulun tiloja. Ruokailemassa joukko käy Kirkonmäen koulun ruokalassa.

Oppimisen tiellä tärkeää on kielitaito. Suomen kieltä opetellaan leikkien, liikkuen ja tutkien. Käytännössä opetus tapahtuu pitkälti kuvien avulla, toistaen sanoja, pelaten kuvakortein muistipeliä, käytetään tukiviittomia puheen ja kuvien ohella. Käydään kaupassa ostoksilla, mennään retkelle luontoon, käydään kirjastossa ja niin edelleen.

Someron peruskoulussa ykkösluokasta lukioon on nyt kuusi valmistavaa opetusta antavaa ryhmää. Niissä opiskelee noin 60 lasta ja nuorta. Yksi ryhmä on Kirkonmäellä Vippelässä, kolme Joensuun koulussa ja kaksi Kiiruun koulukeskuksessa. Jokaisessa ryhmässä on yksi opettaja ja tavoitteena, että hänellä on apunaan myös ohjaaja.

– Yllättävän hyvin on mennyt. Kouluun on ollut kiva tulla ja oppilaat ovat viihtyneet, kertoo projektisuunnittelija Maarit Laurento.

– On opittu varsin hyvin suomea. Tavoitteena on oppia sellaista suomen kieltä, jolla tulee toimeen arjessa, pystyy selviämään sosiaalisista tilanteista, kuten esittäytymään ja käymään kaupassa.

Perusopetuksessa valmistavaa opetusta annetaan oppivelvollisuusikäisille 7–17-vuotiaille maahanmuuttajalapsille, joiden suomen kielen taidot tai opiskeluvalmiudet eivät vielä riitä perusopetuksessa opiskeluun. Ja jotta oppilas pääsee käsiksi normaaliin suomen kieleen ja perusopetuksen piiriin aloittamaan ja jatkamaan koulutietä.

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma.

Valmistavaa opetusta annetaan lukuvuoden verran, jolle valtio antaa tukieurot. Jos kunta jatkaa opetusta tämän jälkeen, se kustantaa kulut itse. Somerolla enimmäismäärä on määritelty 18 kuukaudeksi.