– Seurakunnan väkimäärä vähenee noin sadan hengen vuosivauhtia. Hautauksia on paljon enemmän kuin kasteita, toteaa Someron seurakunnan kirkkoherra Jaakko Knuutila jo pitkään jatkuneen suunnan.

Väen väheneminen vaikuttaa talouspuolelle.

– Vielä Someron seurakunta on hyvissä kantimissa; kiitos pitkään jatkuneen suunnitellun taloudenpidon, sanoo Knuutila.

Hän uskoo, ettei lähivuosina Someron kohdalla puhuta seurakuntaliitoksista, mutta erilaisia yhteistyökuvioita viritellään rovastikunnan seurakuntien ja tuomiokapitulin kanssa hautaus-, kiinteistö- ja talousasioissa.

– Tarkoitus on, että seurakunnat kykenisivät yhteistuumin vastaamaan heikentyvän talouden haasteisiin, ja että hautaus-, kiinteistö- ja taloustoimissa löydettäisiin mielekkäitä ja kustannustehokkaita yhteistyöhön perustuvia toimintatapoja, sanoo kirkkoherra.

Yhteistyötä on tehty Salon seurakunnan kanssa jo useamman vuoden ajan perheneuvonnassa. Virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset ja muuta lakisääteistä väestökirjanpitoa hoitaa Turun alueellinen keskusrekisteri.

Akuuttia hätää Someron seurakunnan taloudessa ei ole. Velkaa on Someron kirkon kattoremontista.

– Talous on hyvissä käsissä, mutta maailmantilanne tuo lonkeronsa seurakuntiin. Inflaatio, elintarvikkeiden, energian ja sähkön hintojen nousu lisää hädässä olevien määrää, luettelee Jaakko Knuutila.

Hän sanoo varojen olevan rajalliset kaiken ylläpitämiseen.

– Olemme pärjänneet seurakunnassa tällä työväellä, mutta haasteita on ollut. Hautauksia on poikkeuksellisen paljon seurakunnan kokoon suhteutettuna, noin neljä kertaa enemmän kuin kasteita.

Kahtena vuonna palkattua ”kesäpappia” on tarvittu lisätyövoimaksi lomien ja rippileirien ajaksi.

– Kirkkoneuvostossa pohdittiin, olisiko seurakuntaan mahdollista saada osa-aikaista (50 %) pappia auttamaan työtaakassa ympärivuotisesti. Neuvosto päättikin esittää määrärahan varaamista talousarvioon kirkkovaltuustolle.

Kirkkoherra Jaakko Knuutila.

Tuleva kirkkovaltuutettujen joukko saanee mietittäväkseen myös, ovatko kaikki seurakunnan rakennukset tarpeellisia suhteutettuina ylläpitokustannuksiin ja miten tehostaa tilojen käyttöä.

Seurakunnalla on kirkot Somerolla ja Somerniemellä, seurakuntatalot kirkon kupeessa Somerniemellä ja Somerolla, seurakuntakeskus Härkäläntien varressa ja lähimmäispalvelukeskus Svensson Vanhatien varressa.

Someron vanha seurakuntatalo oli myytävänä, mutta sille ei tullut varteenotettavia ostajaehdokkaita. Tällä hetkellä rakennus ei ole myynnissä. Sillä on ollut käyttöä lähinnä viikonloppuisin, muttei juurikaan viikolla. Seurakuntakeskuskin on vajaakäytöllä.

– Jos jokin kiinteistö päätetään myydä, niin meillä on kyllä muissa kiinteistöissämme tilaa, johon sijoittaa sen rakennuksen toiminnot, toteaa Jaakko Knuutila.

Seurakuntavaalit

– ennakkoäänestys 8.–12.11.
– varsinainen äänestyspäivä 20.11.
– ennakkoäänestyspaikat Someron seurakuntakeskus 8.–12.11., Someron kirjasto 8.–11.11. ja Somerniemen seurakuntatalo, jossa äänestetään kuitenkin vain yhtenä päivänä, lauantaina 12.11.
– varsinainen äänestyspäivä on 20.11. ja paikka Someron seurakuntakeskus