Vahvistamme toivoa ja tulevaisuuden uskoa

0
Keskustan ja kristillisdemokraattien seurakunta- ja eduskuntavaaliehdokkaita: Heikki Veikkola (vas.), Aino-Maria Mänki, Katja Noki, Hannu Kesäniemi, Hanna-Liisa Kärki, Jani Kurvinen ja Tarja Iivonen. Seurakuntavaaleissa ovat ehdolla myös Kari Ahlbom, Eevi Haho, Maija Heinonen, Petteri Hyytiäinen, Jarkko Järvinen, Sirkku Kankaanpää, Tarja Kauppinen, Petri Känkänen, Pentti Manner, Irina Ojala-Sirro, Tero Pirttilä, Colette Roto, Pasi Vartiainen, Tapio Vihersola, Maria Virkki ja Minna Virtanen.

Seurakuntavaalit järjestetään nyt hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ukrainassa riehuu sota, joka horjuttaa koko Euroopan poliittista ja taloudellista vakautta. Myös suomalaisten turvallisuudentunne on järkkynyt sodan vuoksi.
– Kirkon tehtävä on näissä vaikeissa oloissa rakentaa vakautta, toivoa ja tulevaisuutta. Elämme ajassa, reagoimme kriiseihin, kannamme vastuuta, ja rakennamme yhteistyötä. Vaikeina aikoina diakoniatyön tarve korostuu. Pyrimme vastaamaan lisääntyneeseen diakoniatyön tarpeeseen, luettelee joukko ehdokkaita Someron Keskustan ja Kristillisdemokraattien vaaliteemoja.
– Kannustamme evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia jäseniä osallistumaan ja vaikuttamaan kotiseurakunnassa – lähiyhteisössään. Kutsumme myös kirkkoon kuulumattomia mukaan toimintaan ja rohkaisemme heitä liittymään Someron seurakunnan jäseniksi.
Ryhmä toimii erilaisia ja eri tavoin uskovia ihmisiä kokoavan kansankirkon puolesta.
– Arvostamme toisen oikeutta olla asioista eri mieltä.
– Haluamme lisätä ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta sekä kasvokkain että uusien sähköisten osallistumismuotojen kautta kunkin elämäntilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Jatkamme seurakunnan palvelujen digitalisaatiota, ja kehitämme uusia tapoja järjestää tapahtumia.
– Tarjoamme työntekijöille viihtyisän työpaikan, joka luo perustan pitkäaikaisille työsuhteille. Tämä mahdollistaa luottamuksellisen suhteen syntymisen seurakuntalaisiin.
– Tuemme seurakuntatyössä sukupolvien välisiä yhteyksiä sekä kristillistä kasvatusta. Ylisukupolvisuus rikastuttaa elämää ja vahvistaa ihmisten omia voimavaroja.
– Haluamme kehittää seurakunnan tiloista yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja virtuaalisia kohtaamisia unohtamatta.
– Rakennamme yhteistyötä ja yhteishenkeä seurakunnan, kunnan ja hyvinvointialueen sekä eri järjestöissä toimivien kesken ihmisten parhaaksi. Jatkamme yhteistyötä Someron varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa, ja järjestämme nuoria kiinnostavaa toimintaa. Huomiomme toiminnassamme myös Someron kyläyhteisöt järjestämällä erilaisia tilaisuuksia myös kylillä.
Ryhmä sanoo hoitavansa seurakunnan taloutta niin, ettei tulevien sukupolvien eväitä syödä.
– Tarvittaessa sopeutamme toimintaa jäsenmäärän vähentyessä.
– Vaalimme arvokasta kulttuuriperintöä. Pidämme kauniit hautausmaamme kunnossa, ja huolehdimme rakennuksistamme. Kiinnitämme huomiota rakennusten energiatehokkuuteen ja selvitämme mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian käyttöä.