Kokoomuksen ja vihreiden ryhmät jättivät ponnen mietittäväksi terveellisen välipalan jakamisesta peruskoululaisille Someron kouluissa. Asiaa on aiemmissa valtuuston kokouksissa ehdottanut myös keskustan ryhmä.

Ateriarytmillä, säännöllisillä aterioilla ja välipaloilla on merkitystä lapsen ja nuoren jaksamiseen ja hyvinvointiin kotona ja koulussa.

Ponnen esittäneet katsoivat asian tärkeäksi ja ajankohtaiseksi myös tutkimustulosten valossa. Niiden mukaan Someron 8.–9. luokkalaisista olisi ylipainoisia yli 20 prosenttia, kun ylipainoisten osuus noissa ikäluokissa olisi valtakunnassa keskimäärin 18,6 prosenttia.