Kaupunginvaltuusto hyväksyi 60 asukaspaikan palvelutalon uuden Tervaskannon uudeksi kokonaiskustannusarvioksi 11,1 miljoonaa euroa. Aiempi hinta-arvio oli vajaat 10 miljoonaa. Kesän urakkakilpailutuksen jälkeen ilmeni, että hankkeeseen tarvitaan lisää rahaa muun muassa rakennus- ja energiakustannusten kohottua.

Kustannusarvio sisältää irtaimiston 0,30 miljoonaa euroa, joka ei kuulu ARA:n investointiavustuksen piiriin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tukee hanketta 4,31 miljoonalla eurolla, jonka summan kaupunki kirjaa investointituloiksi.

Uusi ARA:n investointiavustuksen piiriin kuuluvan hankkeen kokonaiskustannusarvio on siten investointimenoina 10,78 miljoonaa euroa ja investointituloina 4,31 miljoonaa euroa.

Se kohdennetaan siten, että Tervaskannon uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutuskustannuksista ensi vuoden 2023 investointisuunnitelmassa on 7,60 miljoonaa euroa investointimenoina ja investointituloina 3,16 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 investointisuunnitelmassa investointimenoina on 3,20 miljoonaa euroa, joka sisältää irtaimiston 0,3 miljoonaa euroa, ja investointituloina 1,15 miljoonaa.

Valtuusto päättää lisäksi valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään hankkeen toteutuksen aikana mahdollisesti ilmenevät enintään arvoltaan 10 prosentin suuruiset ARA:n omalta osaltaan hyväksymät kustannusarvion muutostarpeet.