Varhaiskasvatuksen työntekijöille lisää vaaterahaa

0

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti vuosi sitten aloitteen varhaiskasvatuksen vaaterahan korottamisesta nykyisestä 50 eurosta 150 euroon vuodessa varhaiskasvatuksen vakituisille työntekijöille.

Sivistyslautakunta päätti, että korotus on tarpeen. Korotetun vaaterahan piirissä ovat myös perhepäivähoitajat.

Nykyisin vaaterahakustannus on varhaiskasvatuksessa noin 4 000 euroa. Vaaterahan korottaminen 150 euroon merkitsee sitä, että kulut ovat jatkossa 12 000 euroa vuodessa.