Voisiko Someron lukio painottua luonnonvara-alaan ja yrittäjyyteen?

0
Someron lukiossa opettajat tuntevat opiskelijat ja opiskelijat opettajat. Apua saa, kun sitä pyytää. Tässä lukion rehtori Merja Klemola nyörittää Noore Serlippensin asua kuntoon vanhojen tansseja varten. Kuva on vuoden 2020 helmikuulta.

Kaikki valtuustoryhmät aloitteen takana

Someron lukio loistaa oppimistuloksien kärkikastissa vuodesta toiseen. Lukiolaisten oppimisympäristö Kiiruun koulukeskuksen uusissa ja nykyaikaisissa tiloissa luo nuorille hyvät menestymismahdollisuudet.

Lasten määrä Suomessa on kuitenkin vähenevä ja kilpailu lukioikäisistä oppilaista tulee olemaan kovaa. Siksi Someron valtuustoryhmät katsovat, että on syytä lähteä kehittämään oman lukion vetovoimaa myös muualla asuvien nuorten houkuttelemiseksi Someron lukioon.

– Meillä on huoli Someron lukion tulevaisuudesta; miten saada lisää opiskelijoita ja säilyttää kurssitarjonta. Valtuustoryhmien tapaamisessa syntyi aloite, johon on tullut uusia ideoita matkan varrella, totesi Jutta Varjus (kok.) esitellessään kaupunginvaltuuston kokouksessa kaikkien valtuustoryhmien aloitteen.

Siinä ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuutta käynnistää luonnonvara-alaan ja yrittäjyyteen painottuvaa opetusta Someron lukiossa. Valtuustoryhmät katsovat näihin oppiaineisiin panostamisen olevan Somerolle ominaista.

Somero on maa- ja metsätalousvaltainen kaupunki. Aloitteessa todetaan muun muassa: ”Meillä on paljon tähän liittyvää elinkeinotoimintaa alkutuotannosta aina jatkojalostukseen. Maaseudun yrittäjien arkeen kuuluu laajaa yritysosaamista; brändäystä, markkinointia, tuotteistamista, kansainvälistymistä, kielitaitoa, uusien ideoiden toteuttamista, koneenkorjausta, talousosaamista, ekologiaa ja kestävää kehitystä. Suomen omavaraisuus on kriisien myötä tullut entistä tärkeämmäksi. Yrittäjyys – jota maatalousyrittäminen on monipuolisuudessaan – on Somerolla jo alakouluissa otettu mukaan opetukseen, ja se kulkee mukana kautta koko opintopolun. Näitä kaikkia voitaisiin käyttää myös lukiomme toiminnassa.”

”Meillä on lähiseudulla Luonnonvarakeskus sekä kierrätyskeskittymiä. Lähiseudun ammattikorkeakoulujen sekä ammattikoulujen kanssa yhteistyössä voisimme lisätä kurssitarjontaa, ja miksei yhteistyötä voisi laajentaa Helsingin yliopiston Viikin kampukseen asti. Mikä olisi parempaa kuin voida sisällyttää lukio-opetukseen jo valmiiksi ammattikorkeakoulun tai yliopiston kursseja ja lisätä jatko-opiskeluihin sisään päässeiden määrää reippaasti. Lisäksi lähikuntien lukioiden (vaikkapa Kosken ja Pöytyän lukio) kanssa voisimme tehdä yhteistyötä laajan kurssitarjonnan ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Yhteistyö on usein voimaa.

Ehdotamme, että Someron kaupunki selvittää luonnonvara-alaan ja yrittäjyyteen painottuvan opetuksen käynnistämisen Someron lukiossa.”

Someron lukion uudet ylioppilaat keväältä 2019.

Muualta tuleville opiskelijoille on saatava vuokra-asuntoja

Someron lukion rehtori Merja Klemola sanoo, että valtuustoryhmien aloite on ajatuksena ihan OK, mutta vaatii perusteellisen selvityksen, vaihtoehtojen puntaroinnin ja taustatyön.

– Yrittäjyyskurssi meillä pyörii jo. Luonnonvara-ala on mielenkiintoinen ja tänne sopiva. Pitää selvittää, onko nuorilla siihen kiinnostusta ja kuinka helposti he lähtevät siihen mukaan. Yleensä he valitsevat ja keskittyvät juuri niihin oppiaineisiin, joita tarvitsevat jatko-opintojaan varten ja saavat parhaat ylioppilastulokset. Lukiomme on väylä jatko-opintoihin, toteaa Klemola.

Hänestä yksi tärkeimmistä asioista on ensin kartoittaa Someron asuntotilanne. Kaupungilla ei ole juurikaan vuokra-asuntoreserviä.

– Meillä tulee olla tarjolla pieniä vuokra-asuntoja muualta tuleville nuorille. He tarvitsevat asunnon, sillä liikenneyhteydet eivät toimi. Asuntoasiat on ratkaistava ensin ja ennen kuin ruvetaan kiireellä houkuttelemaan väkeä tänne. Kun uusi opiskelija tulee, niin kaiken pitää olla kunnossa, järjestyksessä, listattuna ja tarjolla häntä varten. Meidän on valmisteltava hyvin se, että nuorella on turvallinen paikka, jonne tulla asumaan ja opiskelemaan, sanoo Klemola. Hänestä asuntola ei ole oikea ratkaisu.

Vuokrattavia asuntoja tarvittaisiin myös ulkomailta Someron lukioon tulevien käyttöön.

– He tarvitsevat myös tukiverkoston. Kun alaikäinen aloittaa opinnot vieraalla paikkakunnalla, niin hän tarvitsee tukea. Ja erityisesti silloin, kun 16-vuotias tulee ulkomailta Suomeen opiskelemaan. Hänellä on kaikki uutta: kieli, ihmiset, ympäristö, tavat ja niin edelleen, viittaa rehtori kaavailtuun Someron ja Finest Future-yhteistyöhön, jossa Finest Future -yrityksen kautta tulee sopimuslukioihin ulkomailta opiskelijoita.

– Päätimme ottaa siinä vuoden aikalisän ja selvitellä asiat kuntoon vuodeksi 2024. Tarkoituksena on järjestellä yhteistyötä nuorisotoimen kanssa, jos vaikka sieltä suunnalta saisimme apua opskelijoiden vapaa-ajan ohjaamiseen ja valvontaan. Nuoren ympärille on saatava tukijatiimi.

Someron lukiossa voi suorittaa muun muassa draaman lukiodiplomin.

Merja Klemola sanoo, että tällä hetkellä lukiossa kurotaan kiinni oppimisvajetta, joka on syntynyt korona-ajan etätyöskentelystä. Se näkyy kouluarjessa ja vaikuttaa opiskelijoihin.

– On nuoria, joille etäopetus luontui mainiosti ja he porskuttavat eteenpäin. Mutta on myös heitä, joille etäopetus ei kerta kaikkiaan sovi.

– Anoimme valtiolta rahaa koronapandemian aiheuttaman hyvinvointi- ja oppimisvajeen paikkaamiseen. Saimme tähän tukea, joka kestää kesään 2024.

Henkilöstö on ollut kovilla. Klemola toivookin, että lukio kuten peruskoulukin saisivat työrauhan ja elää hetken tavallista kouluarkea, eikä suuria muutoksia tulisi. Tekemistä riittää muun muassa uuden opetussuunnitelman omaksumisessa, oppivelvollisuuden pidennyksissä ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa.

– Tähän kohtaan uuden lukiosuunnan aloittaminen ei ehkä ole se paras hetki. Selvitystyöhön ei riitä resursseja arjen pyörittämisen rinnalla.

– Mutta kaikki ideat oman lukion kiinnostavuuden lisäämiseksi ovat tervetulleita ja selvittämisen arvoisia.

Someron lukiossa on tällä hetkellä 133 opiskelijaa.

– Se on hyvä määrä. Sillä saadaan kaksi rinnakkaisryhmää kullekin luokka-asteelle ja pystytään tarjoamaan laaja valikoima opintojaksoja.

Rehtori laskee, että kun joukko pysyy 40–50 opiskelijassa vuotta kohden, niin se on hyvä määrä. Tämän hetkinen abiturienttien joukko sekä tänä syksynä lukion aloittaneiden joukko on tuota luokkaa. Kakkosia on vain hieman yli 30.

– Emme vielä tiedä, tuleeko ukrainalaisista meille lukioon opiskelijoita. He tarvitsevat tukea suomen kielen kanssa. Vuoden opiskelujen jälkeen he eivät ole vielä samalla viivalla meidän nuortemme kanssa.