Uudessa kirkkovaltuustossa 13 naista ja 6 miestä

0

Seurakuntavaaleilla saatiin Someron kirkkovaltuustoon 19 valtuutettua, joista 11 Keskustan ja Kristillisdemokraattien ehdokaslista, 5 Kokoomuksen listalta ja 3 Yhteinen kirkko -listalta. Someron Peruskristittyjen listalta ei yksikään noussut mukaan kirkkovaltuustoon.
Nykyisistä valtuutetuista 10 jatkaa uudessakin kirkkovaltuustossa, uusia kasvoja on 9.

 

Ehdokkaiden saamat äänimäärät (suluissa vertausluku):

Keskustan ja Kristillisdemokraattien ehdokaslista

Ahlbom Kari Erkki Johannes 19 (44.4) valittu

Kari Ahlbom

Haho Eevi Kyllikki 17 (34.2) varalla

Heinonen Maija Tuulikki 18 (37.0) varalla

Hyytiäinen Petteri Markku Tapio 9 (24.7) varalla

Iivonen Tarja Tuulikki 13 (29.6) varalla

Järvinen Jarkko Petteri 7 (23.4) varalla

Kankaanpää Sirkku Helena 5 (22.2) varalla

Kauppinen Tarja Hellevi 11 (26.1) varalla

Hannu Kesäniemi

Kesäniemi Hannu Kalevi 19 (49.3) valittu

Petri Känkänen

Känkänen Petri Antero 39 (148.0) valittu

Hanna-Liisa Kärki

Kärki Hanna-Liisa 62 (444.0 )valittu

Manner Pentti 12 (27.8) varalla

Aino-Maria Mänki

Mänki Aino-Maria Helena 18 (40.4) valittu

Katja Noki

Noki Katja Maria 45 (222.0) valittu

Ojala-Sirro Irina Aulikki 15 (31.7) varalla

Tero Pirttilä

Pirttilä Tero Tapani 36 (111.0) valittu

Colette Roto

Roto Colette Aureole 27 (88.8) valittu

Vartiainen Pasi Kari Olavi 4 (21.1) varalla

Heikki Veikkola

Veikkola Heikki Tapani 21 (55.5) valittu

Vihersola Tapio Alarik 2 (20.2) varalla

Maria Virkki

Virkki Maria Kristiina 24 (74.0) valittu

Minna Virtanen

Virtanen Minna Hanna Eveliina 21 (63.4) valittu

Kokoomus

Ella Kivisaari

Kivisaari Ella Karoliina 43 (119.0) valittu

Leena Laurén

Laurén Leena Anita 24 (47.6) valittu

Manni-Pettersson Päivi Kristiina 20 (39.7 varalla

Mäkelä Olla-Riitta 5 (23.8) varalla

Markku Mäki-Teeri

Mäki-Teeri Markku Tapani 34 (59.5) valittu

Elina Ruokosaari

Ruokoselkä Elina Katariina 40 (79.3) valittu

Suominen Ilkka Toivo Johannes 5 (26.4) varalla

Tuuminen Outi Irmeli 7 (29.8) varalla

Kaisa Vasama-Kakko

Vasama-Kakko Kaisa Pauliina 52 (238.0) valittu

Wiskari Juha-Pekka 8 (34.0) varalla

Someron peruskristityt

Kuu-Karkku Pirkko Maija 2 (12,3)

Känkänen Harri Sakari 16 (18.5)

Nurmi Janne Marko Tapani 19 (37.0)

Yhteinen kirkko

Virpi Eloranta

Eloranta Virpi Heleena 22 (45.3) valittu

Raila Hakamäki

Hakamäki Raila Maarit 24 (68.0) valittu

Lehtinen Riitta Aulikki 20 (34.0) varalla

Leppälä Pekka Gunnar 20 (27.2) varalla

Pyykkö Leena-Maija 5 (19.4) varalla

Taina Ruuhilehto

Ruuhilehto Taina Tellervo 33 (136.0) valittu

Tyni Janna Janette 12 (22.7) varalla

 

Ehdokaslistojen saamat äänimäärät

Keskusta ja Kristillisdemokraatit 444
Kokoomus 238
Someron peruskristityt 37
Yhteinen kirkko 136

 

Seurakuntavaalit 2022: Lähes puolet uusia päättäjiä, keski-ikä kasvoi

Valtakunnallisesti seurakuntavaaleissa eilen läpipäässeistä luottamushenkilöistä lähes puolet on uusia. Alustava vahvistamaton äänestysprosentti seurakuntavaaleissa oli 12,7, kun viime vaaleissa äänestysprosentti oli 14,4. Ennakkoäänestysprosentti oli reilut 60.

Hiippakunnista korkein äänestysprosentti oli Lapuan hiippakunnassa, 16,3 (vuoden 2018 vaaleissa 19,2 %) ja matalin Helsingin hiippakunnassa, 9,7 (10,9). Muiden hiippakuntien äänestysprosentit olivat: Porvoon hiippakunta 13,7 (16 % vuoden 2018 vaaleissa), Espoon hiippakunta 11,4 (13,1), Kuopion hiippakunta 11 (13,2), Mikkelin hiippakunta 10,9 (12,7), Oulun hiippakunta 15,4 (17,1), Tampereen hiippakunta 12,6 (13,4) ja Turun arkkihiippakunta 13,7 (15,1).

Seurakuntavaalien äänestysprosentti on 70-luvulta alkaen pysynyt alle 20 prosentissa, kertoo johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköstä.

– Äänestysaktiivisyys on pysynyt yllättävän tasaisena läpi vuosikymmenten. Nyt saavutetussa äänestysprosentissa liikutaan pohjoismaisella tasolla, sillä äänestysaktiivisuus luterilaisen kirkon vaaleissa muissakin Pohjoismaissa on samalla tasolla, 10–20 prosentissa. Tämä on omaleimaista kansankirkkotyyppiselle uskonnollisuudelle, jossa tavallisesti aktiivisesti toimivien osuus vähäisempi ja valtaosa jäsenistä osallistuu toimintaan harvakseltaan.

Nuorten äänestysinto vähäistä

Seurakuntapäättäjien keski-ikä nousi vaalien myötä. Hanna Salomäki kertoo, että tämä oli odotettavissa jo ehdokasasettelun myötä, kun nuorten ehdokkaiden määrä jäi vähäiseksi. Valtuutettujen keski-ikä on alustavien tietojen mukaan 57 vuotta.

Nuorten osuus jäi vähäiseksi myös äänestäjien määrässä. Alustavien tietojen mukaan nuorten äänestysprosentti (16─17-vuotiaiden) jäi seitsemän tienoille koko maassa. Luku on suuntaa antava, sillä kaikki seurakunnat eivät pitäneet kirjaa nuorista äänestäjistä.

Uusia noin puolet

Itsenäisissä seurakunnissa toimitettiin yhdet vaalit, joilla valittiin kirkkovaltuuston jäsenet. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitettiin kahdet vaalit. Vaaleilla valittiin jäsenet seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymälle kuuluvissa asioissa.

Alustavan tiedon mukaan kirkkovaltuustoihin valituista uusia luottamushenkilöitä on noin 49 prosenttia. Alle 30-vuotiaiden osuus pieneni hieman edellisvaaleista, luku on nyt noin 4 prosenttia. Valtuustoihin valittujen keski-ikä on 57 vuotta.

Seurakuntaneuvostoihin valituista uusia on alustavien tietojen mukaan lähes 50 %, alle 30-vuotiaita noin 6 %. Neuvostoihin valittujen keski-ikä on 57 vuotta.

Vaaleissa valittiin vajaa 8 000 luottamushenkilöä 354 seurakuntaan. Ehdokkaita oli yhteensä noin 14 300.

Luvut tarkentuvat ja seurakunnat vahvistavat tuloksensa 23.11.