Moduulirakennus vaihtoehtona lisätiloiksi

Tällä hetkellä nykyiset päivähoitoyksiköt ovat täynnä. Yli 30 lasta jonottaa paikkaa varhaiskasvatukseen Somerolla.

Tammikuun alussa päivähoitoa tarvitsevia lapsia on tulossa lisää. Heitä varten on tarve perustaa uusi ryhmä.

Metsätien eskari on evakossa sisäilmaongelmien vuoksi Tuulihatun päiväkodissa.

Leivonpesän päiväkodin peruskorjauksessa tai uuden rakentamisessa ei ole vielä päästy eteenpäin, kun oppimisympäristöselvitys on vaiheessa.

Sivistyslautakunta on pohtinut teknisen toimen kanssa, miten ratkaista akuuteimmat tilaongelmat. On esimerkiksi ehdotettu vuokrattavaksi tai ostettavaksi valmismoduulia, joka sijoitettaisiin Tuulihatun päiväkodin Joensuun koulun väliselle osuudelle. Myös lukion entistä väistötilaa SoLua on pohdittu sijoituspaikaksi.

Yksi vaihtoehto on varhaiskasvatuksen toimiston muuttaminen päiväkodin ryhmätilaksi. Sitäkin on mietitty, olisiko Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa vielä tiloja varhaiskasvatukselle. Nyt siellä toimii jo yksi päiväkotiryhmä.

Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se antaa tekniselle toimelle valtuudet järjestellä varhaiskasvatukselle väliaikaiset tilat varhaiskasvatuksen toimistosta. Tähän päiväkoti Tuulihatun päädyssä olevaan osaan sijoitettaisiin tammikuussa alkava päivähoitoryhmä.

Lautakunta ehdottaa myös, että lisätilaksi järjestettäisiin moduulirakennus Tuulihatun ja Joensuun koulun väliselle alueelle. Sinne sijoitettaisiin Metsätien eskariryhmä ja mahdolliset myöhemmin päivähoitopaikkaa tarvitsevat.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi viikon kokouksessaan.

Tammikuussa aloittavalle ryhmälle löydettävä tilat

Väestöennusteista huolimatta lapsimäärä on jatkuvasti lisääntynyt viime vuosina Someron varhaiskasvatuksessa. Määräaikaista toimintaa eri yksiköissä on jouduttu jatkamaan, vaikka suunnitelma on ollut lopettaa yksiköitä. Esimerkiksi Lamminniemen yksikkö on edelleen käytössä.

– Lapsimäärän kasvu on aiheuttanut myös jatkuvaa henkilöstöpulaa ja rekrytoinnin tarvetta. Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä 84 työntekijää. Henkilöstön tilanne on jatkuvissa muutoksissa haastava, toteaa sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Tällä hetkellä nykyiset päivähoitoyksiköt ovat täynnä. Viime viikon tilanne oli, että jonossa on 30 lasta varhaiskasvatukseen. Kaikkiaan lapsia on varhaiskasvatuksessa Somerolla liki 280.

– Tammikuun alkuun on lapsia tulossa lisää ja varhaiskasvatukseen on tarve perustaa uusi päivähoitoryhmä tulijoita varten. Tulevana keväänä on ennustettavissa vielä lisätarvetta, koska maailmantilanne ja elinkustannusten nousu vaikuttaa monien lapsiperheiden elämäntilanteeseen ja työllisyyteen. Suunnitelmissa on hyvä huomioida myös mahdolliset ukrainalaiset lapset, sanoo Minna Mäkelä-Rönnholm.

Somerolla varhaiskasvatusta on Leivonpesän ja Tuulihatun päiväkodeissa Leivontiellä, Sammalniityn päiväkodissa Pitkäjärvellä ja Leppäkertun päiväkodissa Oinasjärvellä. Päivähoitoryhmät on myös Sairaalatiellä, Lamminniemessä ja Metsätiellä, joista viimeisin on sisäilmaongelmien vuoksi evakossa Tuulihatussa. Perhepäivähoitajia on 11 ja heillä hoidossa 40 lasta.

Uuden perustettavan ryhmän sekä sisäilmaongelmien vuoksi evakossa olevan Metsätien esiopetusryhmän tiloiksi on pohdittu eri vaihtoehtoja. Urheilukentän vieressä olevan SoLun eli Someron lukion entisiä väistötilojen mahdollisuutta ja remontointia on tarkasteltu. Myös Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen sekä yksityisomistuksessa olevien liiketilojen hyödyntämismahdollisuuksia on selvitelty.

Yksi vaihtoehto on varhaiskasvatuksen toimiston muuttaminen päiväkodin ryhmätilaksi. Toimisto on päiväkoti Tuulihatun rakennuksen päädyssä Leivontiellä.

Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tammikuussa aloittavalle uudelle varhaiskasvatusryhmälle tehdään väliaikaiset tilat varhaiskasvatuksen toimistoon.

Lautakunta ehdottaa myös, että lisätilaksi järjestettäisiin moduulirakennus Tuulihatun ja Joensuun koulun väliselle alueelle. Sinne sijoitettaisiin Metsätien eskariryhmä ja mahdollisesti myöhemmin päivähoitoa tarvitsevat.

Vaihtoehtoja on käyty läpi yhdessä teknisen tilahallinnon ja kaupunginjohtajan kanssa sekä kaupungin johtoryhmässä.

– Valmismoduuli on toiminnallisesta näkökulmasta osoittautunut parhaimmaksi vaihtoehdoksi, toteaa sivistysjohtaja.

Varhaiskasvatuksen toimistolle etsitään väistötilat siksi ajaksi, kunnes moduuli valmistuu. Metsätien esiopetusryhmä jatkaa Tuulihatun päiväkodin salissa, kunnes moduuli on käytössä kevättalvella.

Sivistysjohtaja sanoo, että yksi painava syy ruuhkatilanteeseen on Leivonpesän päiväkodin peruskorjauksen ja laajennus/uudisrakennushankkeen pitkittyminen.

Tälle vuodelle on osoitettu rahoja päiväkodin suunnitteluun, mutta suunnittelua ei aloitettu, kun ei ole tietoa, mille joukolle tiloja rakennetaan. Tekninen lautakunta katsoi, ettei suunnittelua voi aloittaa ennen kuin se tiedetään. Siihen tarvitaan oppimisympäristöselvityksen tietoja.

– Tilaratkaisujen päättämisessä pitää ennakoida tilojen käyttöaika ja -mahdollisuudet sekä huomioida tuleva Leivonpesän päiväkodin tilanne. Leivonpesän hankesuunnitelmassa varhaiskasvatuksen toimisto siirtyisi uuteen Leivonpesään ja nykyinen toimisto muutetaan Tuulihatun päiväkodin vuorohoidon ryhmätiloiksi.

– Someron varhaiskasvatuksen palveluverkkoa ja palvelutarpeita on kyettävä arvioimaan aikaisempaa paremmin ja kestävämmin tilavaatimusten näkökulmasta kymmenien vuosien päähän.

– Mutta tilaratkaisujen lähtökohtana tulee olla turvallisuus ja terveys. Tilojen on mahdollistettava hyvänlaatuinen ja ohjaavien normien mukainen toiminta. Opetus- ja kasvatustilojen tulee olla varusteltu ajantasaisesti ja niiden tulee vastata lasten ja perheiden tarpeisiin. Tilaratkaisujen pitää osaltaan tukea myös henkilöstön hyvinvointia.

Kaupunginhallitus käsittelee varhaiskasvatuksen tilaratkaisuja ensi viikon kokouksessaan.