Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtaja Sami Suikkasen esittämän Someron kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksen ja investointisuunnitelmat vuoteen 2026 saakka.

Kaupunginhallitus lisäsi talousarvioesityksen investointeihin 70 000 euron määrärahan kiinteän varavoimalaitteen hankkimiseksi Joensuun koulun keittiöön. Ruokahuolto halutaan turvata mahdollisten pidempien sähkökatkosten varalta. Joensuun koulun keittiössä tehdään ruokaa koulujen lisäksi myös päivähoidon tarpeisiin.

Kaupunginhallitus lisäsi määrärahaa sekä vammaisneuvostolle että vanhusneuvostolle, jotta näiden toimintaedellytykset tulevat taattua ja ne voivat järjestää tapahtumia ja kutsua tilaisuuksiin somerolaisten eteen luennoitsijoita.

Kummallekin neuvostolle suunnattiin 5 000 euroa. Aiemmin summa on ollut 3 600 euroa vuodessa.

Kaupunginhallitus esitti myös, että selvitetään koulukyytien laajentamismahdollisuus ja hinta; josko sitä kautta lähikunnista voitaisiin saada lisää opiskelijoita Someron lukioon.

– Toimivilla koulukyydeillä ja niiden maksuttomuudella voitaisiin houkutella opiskelijoita Someron lukioon, kertoo hallintojohtaja Marjaana Sorokin kaupunginhallituksen perustelut.

Lapsiperheiden houkutteluvinkkinä muuttoon paikkakunnalle esitettiin lasten kotihoidon Somero-lisän korotusta. Valmistelun kautta uudet taksat tulisivat voimaan 1.8.2023.

Tälle vuodelle on varattu 95 000 euroa Somero-lisään, jota läheskään kaikkea ei ole käytetty. Kaupunginhallitus katsoi, ettei budjettiin tarvita varata ensi vuodelle tuota 95 000 euroa enempää rahaa.

Kaupunginhallitus esittää, että ensi vuoden aikana tulee selvittää terveellisen välipalan tarjoamismahdollisuudet koululaisille. Mitä maksaa, miten hoidetaan ja millainen järjestelmä on paras. Terveellisellä välipalalla vaikutetaan lasten hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Kaupunginhallitus esittää myös, että kaupungin rakennusjärjestystä päivitetään. Se katsotaan tarpeelliseksi, sillä nykyinen järjestys on vuodelta 2007. Myös tonttimarkkinointia tulee kehittää.

Kermisen asuinalueen kunnallistekniikkajärjestelyjä siirrettiin parilla vuodella eteenpäin. Vuodelle 2026 esitetään suunnitteluun 15 000 euroa. Rakentaminen tapahtuisi 2027 ja 2028, ja kummallekin vuodelle osoitetaan 500 000 euroa.

Kaupunginhallitus esittää talousarvioesitystä kaupunginvaltuustolle. Valtuusto käsittelee ja päättää vuoden 2023 budjetista parin viikon päästä 19.12.