Lääkäreitä koskeva uudistus saattaa vähentää Someron terveyskeskuksen houkuttelevuutta

0

Vuodenvaihteen jälkeen terveyskeskusten vuodeosastot siirtyvät osaksi Tyks-sairaalapalveluiden organisaatiota. Mitä vaikutuksia sillä on Somerolla?
– Ei mitään merkittäviä vaikutuksia. Meillä Someron vuodeosastolla on hoidettu suuria määriä ulkopaikkakuntalaisia potilaita koko tämän vuoden ajan, joten meille tällä muutoksella ei ole suurta merkitystä, kertoo vs. johtava lääkäri Mimosa Uoti Someron terveyskeskuksesta.
– Edelleen pyrimme hoitamaan somerolaiset potilaat lähivuodeosastolla, mutta mikäli paikkatilanne sitä vaatii niin siinä tapauksessa voi hoitopaikka sijaita Salon lisäksi muuallakin Varha:n alueella.
Vuodenvaihteen yksi iso uudistus on myös se, että lääkärit tekevät hyvinvointialueen sisällä töitä samoilla ehdoilla.
– Olemme tähän asti voineet käyttää rekrytoinnin apuna palkan suhteen omaa paikallissopimusta, mutta nyt vuodenvaihteessa tämä sopimus raukeaa. Someron terveyskeskus on pidetty työpaikka ja olemme saaneet erityisesti nuorilta lääkäreiltä hyvää palautetta heidän työjaksonsa päättyessä eritoten työpaikan ilmapiiristä sekä työjärjestelyiden toimivuudesta. Uskon, että jatkossakin saamme lääkäreitä Somerolle, mutta tietenkin palkka- ja työehtojen muuttuessa kaltaistemme syrjäisten terveyskeskusten houkuttelevuus voi tulevaisuudessa laskea, johtava lääkäri pohtii.
– Meillä Somerolla on tällä hetkellä yksi vakituinen lääkäri johtavan lääkärin lisäksi ja toinen vakinaistaminen tehdään nyt tämän vuoden lopussa. Muut lääkärimme ovat sijaisia eri pituisilla määräaikaisilla työsuhteilla, hän kertoo.