Oppimisympäristöselvitystä jatketaan ensi vuoden puolelle

0

Sivistyslautakunnan esityslistalla oli tällä viikolla oppimisympäristöselvitys, mutta lautakunta päätti kokouksessaan, että sen käsittelyä jatketaan tammikuun puolelle.
Esityslistalla ehdotettiin muun muassa, että perusopetuksen yksiköissä perustetaan joustava alkuopetus sekä varhaiskasvatuspalvelut Pitkäjärven ja Oinasjärven koulukiinteistöihin lukuvuosien 2026–2029 välillä. Ja että samassa yhteydessä Pitkäjärven 3.–6. luokat sijoitetaan Joensuun kouluun ja Oinasjärven koulun 3.–6. luokan oppilaat sijoitetaan Kirkonmäen kouluun.
Varhaiskasvatuksen yksiköissä Leppäkertun ja Sammalniityn päiväkotien toiminta esitettiin siirrettäväksi Oinasjärven koululle lukuvuosien 2026–2029 aikana siinä vaiheessa, kun se edellä mainitun perusopetuksen toimitilaratkaisun mukaisesti on mahdollista.
Esityslistalla oli myös katsaus pakolaistilanteeseen. Somerolla aloitettiin valmistava opetus ensimmäisille Ukrainasta saapuneille pakolaislapsille huhtikuussa.
Somerolle perustetun vastaanottokeskuksen myötä pakolaislasten määrä on kasvanut, ja tällä hetkellä heitä on yhteensä 59 perusopetuksen valmistavassa opetuksessa kuudessa valmistavan opetuksen opetusryhmässä. Ryhmistä kolme toimii Joensuun koulussa, kaksi Kiiruun koulussa ja yksi ryhmä aloitti toissaviikolla toimintansa Kirkonmäen koulussa. Joensuun kouluun vuokrattiin elokuussa kahden luokkahuoneen parakkirakennus, sillä koulussa ei ollut tiloja kaikille ryhmille. Nykyisellään koulusta ei löydy joustavia tiloja eri opetustarpeisiin. Kiiruun koulussa valmistavan opetuksen yksi opetusryhmä sijaitsee nuorisopalveluiden Rela-tilassa, minkä johdosta koululla ei ole nuorisotilaa koulunuorisotyöhön. Toinen valmistavan opetuksen luokkahuone sijaitsee lukion tiloissa.
Varhaiskasvatuspalveluissa pakolaisten määrä on vastaanottokeskuksen paikkamäärän nousun myötä lisääntynyt. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen piirissä on 20 pakolaislasta. Lasten määrä lisääntynee kevätkaudella 2023.
Vastaanottokeskuksen paikkamäärä on 330 ja marraskuun lopun tilanteen mukaan asiakkaita oli yhteensä 300. Vuoden ajan tilapäisen suojelun piirissä olleilla pakolaisilla on oikeus hakea niin sanottu kotikuntamerkintä. Kotikuntamerkinnän jälkeen heistä tulee kuntalaisia, ja he kuuluvat kaikkien kunnan järjestämien palveluiden piiriin.
Huoltajien kanssa käytyjen epävirallisten keskustelujen pohjalta voidaan olettaa, että ainakin osa ukrainalaisista on jäämässä Somerolle.
Tulevaisuuden ennustaminen ja palvelutarpeen ennakointi tässä maailmantilanteessa on haastavaa. Oppilasennusteet on tarkistettu 20.9. valtakunnallisen tilastointipäivän tietojen mukaisiksi ja lisäksi ennusteisiin on lisätty 17.11. tiedot valmistavan opetuksen oppilasmääristä. Ennusteita on laadittu kahdenlaisia: on laadittu ennusteita, jotka sisältävät valmistavan opetuksen oppilaat sekä ennusteet, jotka eivät sisällä valmistavan opetuksen oppilaita. Ehdotusesitys pohjautuu ennusteeseen, jossa nykyiset valmistavan opetuksen oppilaat ovat mukana. Perusopetusikäiset pakolaislapset siirtyvät vuoden valmistavan opetuksen jälkeen niin sanotun yleisopetuksen oppilaiksi.