Somero jälleen isojen investointien äärellä

0
Paimionjoen virkistyskäyttöä halutaan lisätä. Näkymä Viikistä.

Ensi vuodesta on Somerolla käynnistymässä lyhyeksi jääneen vuosijakson jälkeen jälleen investointien ruuhka. Purettava suma tulee vaikuttamaan jo tehtyjen päätösten kautta ainakin kolmen vuoden ajan.

Uuden Tervaskannon rakentamisen aloitus ajoittuu maaliskuuhun. Leivonpesän päiväkodin rakentamisesta ei ole vielä päätetty mitään, mutta kaikkiaan investoinnit per vuosi tulevat olemaan keskimäärin 8 miljoonaa euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueen hoitoon, mikä huomattavasti pienentää vuoden 2023 talousarviota.

Valtuusto hyväksyi talousarvioehdotuksen, jossa toimintatuottojen määrä vähentyy kuluvasta vuodesta noin 25 prosenttia ja toimintatuotot peräti noin 56 prosenttia. Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen muistutti, että vertailuja edeltävien vuosien budjetteihin on haastavaa tehdä.

Miinusten jälkeen toimintakate on noin – 22,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 34,8 miljoonaa vähemmän, kuin on kuluvan vuoden talousarviossa. Poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostuu 1,08 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä hieman edesauttaa runsaissa investoinneissa.

Investointien nettomäärä on noin 9,3 miljoonaa euroa. Vuosikate ei näin riitä investointeihin, eikä anna myöskään perusteita velkamäärän pienentämiselle.

Verotuloiksi arvioidaan noin 15,7 miljoonaa, valtionosuuksiksi noin 10,6 miljoonaa euroa. Vuosikatteeksi jää noin 3,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuisi noin 800 000 euroa.

Yksi Bonuskymppi

Ainoa rahallinen muutos hallituksen esittämään budjettiin tuli kokoomuksen Laura Nuotiolta. Hän kertoi ilahtuneensa kaupungin uuden strategian ympäristökohdasta, jossa kärkihankkeena oli Paimionjoen virkistyskäytön edistäminen.

Saman tavoitteen Nuotio oli lukenut myös Paimionjokiyhdistyksen uutiskirjeestä, jossa kerrottiin projektista edistää Someron järviketjun virkistyskäyttöä.

Nuotio harmitteli, ettei hän havainnut kaupungin budjettiesityksessä mitään rahoitusta strategiaa varten.

– Ehkä vetovoiman lisäksi kaupunkimme läpi virtaavassa vesistössämme piilee myös sitä salaista pitovoimaa, joka kaupungissamme virtaa, vesistön yhdistäessä kyliä, Laura Nuotio muistutti valtuustoa pitkässä puheenvuorossaan.

Hän ehdotti budjettiin 10 000 euron määrärahaa, kohdennettavaksi vesistöjen virkistymiskäytön edistämiseen.

Suikkanen piti tavoitetta hyvänä, mutta luetteli joukon toimenpiteitä, joilla virkistyskäyttöä ollaan jo parannettu tai parantamassa.

Laura Nuotio huomautti tähän, että suuri osa parannuksista koskee ainoastaan keskustan aluetta. Hän oli sisällyttänyt kehittämiseen koko Someron.

Nuotio risti lisäyksen nimeksi ”bonuskympin”. Heidi Bergström (vihr.) kannatti kympillä.

Puheenjohtaja Jani Kurvinen lämmitteli valtuustoa kysymällä vielä, olisiko tässä nyt sellainen ehdotus, jota ei tarvitsisi vastustaa, vaan josta mahdollisesti kaikki somerolaiset pystyisivät riittävästi hyötymään.

Koska vastustavia kantoja ei löytynyt, Nuotion bonuskymppi lisättiin yksimielisesti kaupungin ensi vuoden talousarvioon.