Tulevaa kohti Someron poliittisissa ryhmissä

0

Vuoden viimeisen kaupunginvaltuuston kokouksen ryhmäpuheenvuoroissa luodattiin tulevaa ja kerrattiin vanhaa.

Keskustan valtuustoryhmän Riitta Ryhtä korosti, että ukrainalaisten tulo ja vastaanottokeskus ovat ensi sijassa positiivinen asia. Se työllistää somerolaisia ja lisää toimeliaisuutta.

– Samalla se aiheuttaa kaupungin tulevaisuuden suunnitteluun epävarmuutta. Emme tiedä, kuinka kauan sota kestää, kuinka pitkään vastaanottokeskus toimii ja kuinka moni tänne tullut ukrainalainen jää Somerolle pidemmäksi ajaksi tai jopa pysyvästi.

Hän toivoi yhteistä tahtotilaa oppimisympäristöselvityksestä. Varsinkin Oinasjärvellä ja Pitkäjärvellä kannetaan huolta palveluiden säilymisestä. Keskustan näkemyksenä on, että varhaiskasvatusta ja perusopetusta tulee kehittää ja järjestää näillä suunnilla myös tulevaisuudessa.

Kokoomuksen ryhmäpuheessa Markku Mäki-Teeri kohdisti myös samojen suuntien ratkaisuja koulu- ja varhaiskasvatusasioissa. Sote-uudistuksen jälkeen peruspalveluiden painopisteeksi nousevat juuri kyseiset asiaryhmät. Ryhmä myös odottaa mielenkiinnolla selvitystä luonnonvara-alaan ja yrittäjyyteen painottuvan lukio-opetuksen järjestämisestä.

Yritysilmapiirin ja -tonttien ohella ryhmä kantoi huolta uusien yrittäjien vastaanottohallista ja etätyöpisteistä.

Halu tulla ja pysyä somerolaisena on ryhmän mielestä tärkeä, jotta asukaskehityksen negatiivinen suunta ei saa suurempaa yliotetta.

Perussuomalaisten puheessa Matias Mäkinen huomautti inflaation nostattavan elinkustannuksia. Jokainen tuntee sen lompakossaan. Palkat eivät pysy mukana, joten kuluttajien ostovoima tippuu koko ajan. Tämä johtaa pahimmassa tapauksessa taantumaan ja syventyessään lamaan.

Ryhmä kantoi huolta syntyvyyden lisääntymisestä ja positiivisesta nettomuutosta, jotka ovat oleellisia kaupungin elinvoimalle. Huolta oli myös kaupungin kovasta investointitasosta ja siitä tulevasta lisävelkaantumisesta.

– Meiltä vain päättäjinä puuttuu uskallus tehdä isoja muutoksia näiden asioiden suhteen. Keskustan ehdotus kotihoidontuen kuntalisän nostamiseksi on hyvä ja kannatettava esitys. Sitä voisi mielestämme nostaa vieläkin enemmän, Mäkinen sanoi, kannustaen myös vauvarahan käyttöönottoon. Toiveena oli myös vallanvaihto idässä.

SDP :n ryhmäpuheen pitänyt Antti Kotti ennusti valtakunnantason päätösten vaikutusten – kuten sote-uudistuksen – tulevan kuntiin hyvin epätasaisesti. Ensi vuonna korostuvat kuntataloutta hyödyttävät asiat, joka Somerolla näkyy isosti. Jatkossa tilanne Kotin mukaan tasaantuu ja negatiivisia uutisia on odotettavissa myös kuntatalouteen.

– Vaikka kuntatalouden merkitys pienenee isosti sote-uudistuksen myötä, on se valtiontaloutta leikkaamalla hoitaville tahoille edelleen erittäin houkutteleva kohde, Kotti näki.

Kotti näki, että sivistystoimessa kamppaillaan kriisistä kriisiin. Toimintaympäristö on jatkuvassa murroksessa, avainpaikolla vaihtuu henkilöstö ja perustoiminnassa ollaan tiukilla. Viimeaikaiset rekrytoinnit antavat toivetta paremmasta.

– Organisaatiossamme on vedetty menneinä vuosina resurssit aivan liian tiukille.

Vasemmistoliiton ryhmän Elli Kurkikangas totesi, että Kouluverkko-niminen kuuma peruna kannattaa pitää lämpimänä.

– Koulu on paitsi erittäin tärkeä palvelu paikallisille perheille, myös vetovoimatekijä Somerolle muuttoa harkitseville. Täällä tarvitaan hyvinvointialan työtä tekeviä, joita pienten lasten vanhemmista voi löytyä, Kurkikangas tähdensi.

– Somero on nyt myös ukrainalaisille koti, ja on mahdollista, että saamme heistä pysyviä naapureita. Toivotamme heidät tervetulleiksi. Jopa väestörakenteeseen on ukrainalaisten myötä luvassa muutosta.

Kristillisdemokraattien Reima Anolin sanoi, että tulevaisuuden organisaatiomuutokset pitää resursoida kunnolla ja ottaa huomioon tulevan suunnittelussa.

– Meidän pitää välttää säästöt, jotka tuovat lisää kustannuksia. Nyt sivistystoimelle tulee paljon uusia tehtäviä, joten ensi vuoden aikana on tarkkaan seurattava, miten sivistystoimi selviää uudessa tilanteessa.

– Oppimisympäristöselvitystyötä seuraavat päätökset tehdään ensi vuonna. Niillä tulee olemaan kauaskantoiset vaikutukset lapsiperheisiin ja koko Someron tuleviin kasvumahdollisuuksiin.

Vihreiden Heidi Bergström näki käsillä olevassa kuntastrategiassa paljon hyvää.

– Isoksi teemaksi on valikoitunut yhteisöllisyys. Tämä meidän on hyvä pitää mielessä, jotta muistamme, millaista Someroa haluamme rakentaa. Pyrkikäämme tekemään ratkaisuja, jotka tukevat strategian toteutumista.

– Hyvä yhteistyö rakentuu molemminpuoliselle kunnioitukselle ja luottamukselle, sille että kuuntelemme toisiamme ja tulemme vastaan.