Sotiemmeperinne.fi on Tammenlehvän Perinneliitto ry:n ylläpitämä sivusto, johon on kerätty kaikkien suomalaisten veteraaniliittojen tiedot vuosien varrelta. Sivusto toimii samalla valtakunnallisen ja alueellisen perinnetoimintaverkoston portaalina. Sivusto avataan itsenäisyyspäivänä 6.12.2022.

Sivusto elää kansallisena muistina vuoden 1939–1945 sotien miehistä ja naisista, Tammenlehvän sukupolvesta, joka kesti Neuvostoliiton ankaran taisteluylivoiman ja kohtuuttomat ehdot, jotka saneltiin Suomelle lopullisen rauhan vakuuksina.

Sotiemme perinne -sivuston kautta pääsee tietojen lähteille, jotka kertovat tapahtumista ennen talvi- ja jatkosotaa sekä taustatiedot sotien syttymisestä ja niihin johtaneista syistä. Siellä on tietoa sodan jälkeisistä vuosista jälleenrakentamisen aikaan asti.

Osoitteessa sotiemme perinne.fi pääsee katsomaan ja kuuntelemaan heitä, joita ei enää ole.

– Olemme arkistoineet edesmenneiden veteraaniemme kertomuksia sodasta, sotapoluista ja elämästä, haavoittuneista, sankarivainajista, sotiemme naisista, kotirintaman joukoista, sotaorvoista ja sotalapsista, kertoo toiminnanjohtaja Pekka Holopainen Tammenlehvän Perinneliitosta.

– Meidän tulee vaalia vuosien 1939–45 sotien muistoa niin, ettei meidän koskaan tarvitsi enää kohdata sotaa maassamme. Pitää yllä ja viedä eteenpäin Suomen puolesta taistelleiden muistoa, sillä muistaen ja tuntien maamme sotahistorian emme unohda, miten arvokas maamme itsenäisyys on.

Perinneliitto ottaa vastaan myös ennen julkaisematonta materiaalia. Sivustolta löytyvät linkit, joiden kautta voi tutkia ja yrittää selvittää oman sukulaisen sotapolkua ja löytää uutta tietoa sodan käyneiden ihmisten kohtaloista sotavuosina.

Portaalin alueellisille sivuille tulee alueellisten perinneyhdistysten sivut. Niitä tulee alueellisille perinneyhdistyksille runsas 20 kappaletta, kun paikalliset sotaveteraani-, rintamaveteraani- ja sotainvalidiyhdistykset lopettavat toimintansa.

Tammenlehvän Lounais-Hämeen perinneyhdistyksen yhtenä perustajana oli Someron sotaveteraanit ry, joka lakkauttaa toimintansa 31.12.2022.

Perinneportaalissa on myös ensimmäisten joukossa Lounais-Hämeen perinneyhdistyksen sivut. Someron tiedot ovat siihen lähettäneet Kalervo Niemelä ja Kimmo Hovila.

Sivuja täydennetään sotavuosien 1939–45 ajan tiedoilla ja tapahtumilla.