Asiakaskokemus terveyskeskuksesta hienoisesti heikentynyt Somerolla

0

THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kerää terveysasemien lääkärien ja hoitajien vastaanottojen asiakkailta palautetta noin kahden vuoden välein. Palaute kerätään asiakaspalautekyselyillä yhteistyössä terveysasemien kanssa.

Vuoden 2022 kysely tehtiin toukokuussa. Tuloksia verrattiin 2020 kyselyyn.

Huolestuttavaa on, että verrattuna vuoden 2020 tuloksiin useissa maakunnissa asiakaspalaute on heikentynyt, vain Etelä-Pohjanmaa on parantanut.

Yhteyden saaminen omaan terveyskeskukseen eli pääsy terveyspalveluihin on asiakkaiden mukaan aiempaa vaikeampaa. Lisäksi hoito samalla tutulla lääkärillä tai hoitajalla toteutuu harvemmin kuin ennen.

– Terveyskeskusten keskeiset kipukohdat ovat palvelujen heikko saatavuus ja ongelmat hoidon jatkuvuudessa, arvioi THL:n kehittämispäällikkö Salla Sainio saatua palautetta.

Eroja maakuntien, kuntien ja terveyskeskusten välillä ei ole pystytty kuromaan umpeen. Uusilla hyvinvointialueilla on edessään merkittävä työsarka.

Somero lähellä keskiarvoa

Someron terveyskeskuksen asiakkailta saama nettosuositteluindeksi (NSI) oli 70,6 vuonna 2020. Viime toukokuussa tuli notkahdus 61,2:een.

Koko Varsinais-Suomen terveyskeskuksissa mennään paremmin lukemin. Vuonna 2020 maakunnassa NSI oli 75,7 ja viime toukokuussa jopa parantunut, lukemaan 77,0.

Vaikka heikennystä Somerolla on, tulee muistaa, että asiakaskokemus on edelleen melkoisen hyvä. Huomattavasti suurempi osa on tyytyväisiä kuin tyytymättömiä, eli että NSI olisi miinuksella.

Vaikka asiakaspalautteen heikkeneminen kertoo uusien hyvinvointialueiden edessä olevista haasteista, asiakkaat ovat edelleen monelta osin tyytyväisiä terveyskeskusten palveluihin. He antavat paljon kiitosta lääkäreille ja hoitajille, ja kokevat palvelun vastaanotoilla ammattitaitoiseksi, yksilölliseksi ja hyödylliseksi.

Maakuntien väliset erot ovat isoja. Kun Uudellamaalla NSI oli ainoastaan 55,0, ylsi Etelä-Pohjanmaa lukemaan 80,0.

Koko maassa NSI oli 66,0 vuonna 2022, minkä yläpuolella Somero siis on. Vuonna 2020 NSI oli 74,0. Korona on saattanut vaikuttaa tuloksia heikentävästi.

– Kaikilla hyvinvointialueen asukkailla pitää olla jatkossa mahdollisuus saada yhtä hyviä sosiaali- ja terveyspalveluja, tämä on yhdenvertaisuusasia, Salla Sainio muistuttaa.