Joulukuussa 2022 julkaistun Energiateollisuuden Energia-asenteet -kyselyn mukaan tuulivoima on aurinkosähkön jälkeen kaikista sähköntuotantomuodoista toiseksi halutuin. Peräti 82 prosenttia suomalaisista haluaa kyselyn mukaan lisää tuulivoimaa Suomeen. Suomalaisten mielestä poliittisen päätöksenteon tärkein tavoite on Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen.

Energiateollisuuden sähkötilastojen mukaan suomalaisen tuulivoiman tuotanto kasvoi viime vuonna 41 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2022 Suomen sähkönkulutuksesta katettiin tuulivoimalla 14,1 prosenttia.

Suomen tuulivoimalat tuottivat vuoden 2022 aikana 11,5 terawattituntia sähköä. Koko Suomen sähkönkulutus oli vuoden aikana reilu 80 TWh. Sähköntuotannosta katettiin tuulivoimalla 16,7 prosenttia.

Vuoden 2022 aikana rakennettiin ennätysmäärä tuulivoimaloita 2 430 MW, 437 kpl), joiden tuotanto tulee näkymään suurelta osin vasta vuoden 2023 tuulivoimatuotannon määrässä. Rakenteilla olevien tuulivoimahankkeiden perusteella tiedetään, että vuoteen 2028 mennessä tuulivoima kattaa vähintään 28 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Rakenteilla niitä on Somerollekin.