Epävarmuus näkyy yrittäjien kasvuodotuksissa

0

Epävarmuus heijastuu tänä vuonna voimakkaasti varsinaissuomalaisten yrittäjien kasvuodotuksissa. Maakuntaennusteen 30-vuotisen historian aikana talouden kasvuodotukset ovat tänä vuonna paikoitellen ennätysalhaalla. Henkilöstön määrän odotuksissa ja uusien työpaikkojen syntymisessä voidaan kuitenkin nähdä pieniä optimismin pilkahduksia.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely toteutettiin marraskuussa, jolloin yrittäjien toimintaympäristöä leimasi suuri epävarmuus. Suurimmaksi yksittäiseksi huolenaiheeksi yrittäjät nostivat yleisen hintatason nousun. Euroopan epävakaa turvallisuustilanne on lisännyt niin ikään yrittäjien epävarmuutta ja vähentänyt liiketoimintaa.

Liikevaihto-odotuksia kuvaava saldoluku on 3 (muutos viime vuodesta -29 yksikköä), kannattavuusodotusten saldoluku on -14 (muutos viime vuodesta -35 yksikköä), henkilöstön määrän odotusten saldoluku on 6 (muutos viime vuodesta -9 yksikköä) ja investointiaikeiden saldoluku on -13 (muutos viime vuodesta -18 yksikköä).

Salon seudulla (Salo + Somero) saldoluku on -3 (muutos viime vuodesta -32 yksikköä)

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen luku tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä talousnäkymää.

– Yleinen Euroopan turvallisuustilanne ja yhteiskunnalliset ja taloudelliset epävarmuustekijät vaikuttavat tällä hetkellä merkittävällä tavalla yrittäjien toimintaympäristöön. On tästä syystä ymmärrettävää, että yrittäjien kasvuodotukset eivät ole tänä vuonna yhtä korkealla kuin monena vuonna aiemmin. Kannattaa kuitenkin lukujen valossa kiinnittää huomiota myös niiden yritysten määrään, jotka ennakoivat kasvua ja jotka ennakoivat taloustilanteensa pysyvän ennallaan, kommentoi Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter Maakuntaennusteen tuloksia.

Vaikka yrittäjät ennakoivat taloutensa heikkenevän, se ei heijastu yhtä voimakkaasti henkilöstön määrän odotuksiin kuin muihin talousodotuksiin. Uusia työpaikkoja voidaankin tänä vuonna ennakoida syntyvän edelleen tuhansia Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyrityksissä.

Seutukuntakohtainen vertailu osoittaa, että optimistisimmin tulevan vuoden talouden kehitykseen suhtautuvat turunmaalaiset yrittäjät (saldoluku 2) ja synkimmiltä odotukset näyttävät Loimaan seudulla (-26). Salon seudulla saldoluku on -18 (-39 yksikköä viime vuodesta).

Koko maakunnan tasolla tarkasteluna yrittäjät arvioivat sekä kunnan yrittäjyysilmapiirin että kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön säilyneen yhtä hyvänä kuin viime vuonna. Parhaaksi yrittäjyysilmapiiri on arvioitu Turun seudulla (saldoluku 57) ja parhaana kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä pidetään Loimaan seudulla (41).

Salon seutu oli viime vuonna yrittäjyysilmapiiriä vertailtaessa ykkönen, mutta nyt maakunnan heikoin 12 (-38 yksikköä viime vuodesta).

Kunnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä Salon seutu saa niin ikään maakunnan heikoimman arvosanan, saldoluvun 3 (-33).

Kyselyn vastausprosentti oli tänä vuonna 11, eli siihen vastasi 767 yrittäjää maakunnasta.