Hyvinvointialueet perivät lääkärikäynnistä suurimman mahdollisen maksun

0

Lähes kaikki hyvinvointialueet perivät terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä korkeimman mahdollisen maksun. Lain mukaan käynti lääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa voi maksaa enintään 20,90 euroa. Tämän hinnan lääkärikäynnistä perii alkavana vuonna 20 hyvinvointialuetta, myös Varsinais-Suomi ja sitä kautta Somero.
Maksu voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuodessa.
Suomen 21 hyvinvointialueesta vain Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on perimässä käynnistä alemman hinnan eli 16,70 euroa. Helsingin kaupunki ei tänä vuonna peri maksua lääkärikäynnistä terveyskeskuksessa.
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti pitää hyvinvointialueiden asiakasmaksutilannetta huolestuttavana. Hän muistuttaa, että palveluja käyttävät eniten pienituloiset ja paljon sairastavat.
– Suomessa asiakasmaksut ovat lähtökohtaisesti korkeat ja estävät terveyskeskuspalveluihin pääsyn niillä, jotka palveluja eniten tarvitsevat. Jos terveyskeskuslääkärille pääsy estyy, se johtaa siihen, että sairauden pahentuessa joudutaan kääntymään kalliin erikoissairaanhoidon puoleen”, Perälahti sanoo.
SOSTE katsoo, että terveyskeskuslääkärille olisi päästävä maksutta myös muualla kuin Helsingissä.