Ilmasto-ohjelma tarpeen päivittää

0
Sähköä tuottava aurinkopaneeli on yksi keino kohti ympäristöystävälllisempää tulevaisuutta. Arkistokuva Turun Sanomat / Tuula Heinilä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2015 Someron kaupungille ilmasto-ohjelman. Jo tuolloin kuultiin valtuutetuilta epäilyjä, onko Someron perusturvalla varaa hankkia kalustokseen hybridi-autoja.

Ilmasto-ohjelma on sen jälkeen kuitenkin pyrkinyt vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin sekä luomaan kaupungille entistä kestävämpää tulevaisuutta.

Somero on sitoutunut pienentämään ensisijaisesti oman toimintansa aiheuttamia päästöjä, muun muassa pienentämällä energiankulutustaan, kehittämällä hankintamenetelmiään ja parantamalla kaupungin infrastruktuuria.

Laajat tavoitteet


Ohjelmassa ei ole ainoastaan sitouduttu hidastamaan ilmastonmuutosta, vaan myäs taloudellisiin säästäihin, kehittämään Someron elinkeinoelämääja parantamaan asukkaiden viihtyvyyttäsekäedistämään ilmastomyänteisyyttä.

Nähtiin, että ilmastonmuutos ei ole ainoastaan lisätyätä aiheuttava ongelma, vaan mahdollisuus kehittyä. Tuloksia on tullut, joista myös Somero-lehti on kirjoittanut.

Ohjelman seurannasta vastaa hyvinkin laajapohjainen ilmastotyäryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa arvioimaan ohjelman toteutumista. Samalla ohjelmaa voidaan tarpeen vaatiessa päivittää, mikäli huomataan, ettei tehdyillä toimenpiteillä ole saavutettu haluttuja tuloksia.

Viime vuonna ei ole tehty erillisiä toimenpiteitä ilmasto-ohjelman tavoitteiden edistämiseksi. Valvontaa ja tiedotusta esimerkiksi laittoman jätteenpolton suhteen on suoritettu asioiden tullessa ilmi.

– Uuden ilmasto-ohjelman päivitys on meneillään, ja työryhmän seuraava kokous on kahden viikon päästä. Meillä on alustava ajatus, että päivitys voisi olla ensi kesänä. Ehkä ei kuitenkaan vielä lautakunnan toukokuun kokoukseen mennessä, vs. ympäristönsuojelusihteeri Jonna Hostikka kertoo.

Hostikka huomauttaa, että viime heinäkuussa voimaan astunut uusi ilmasto-laki vaatii ohjelman päivittämistä nyt myös valtuustokausittain.

Työryhmän kokoonpano


Ilmasto-ohjelmatyöryhmän kokoonpanossa on kaupunginhallituksen kautta kaupunginjohtaja ja kehittämisasiantuntija. Ympäristölautakunnan kautta mukana ovat maankäyttöinsinööri, rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri.

Maaseutuhallinnosta mukana on maaseutuyksikön päällikkö, perusturvalautakunnasta vt. perusturvajohtaja, FSHKY:n ympäristöterveydenhuolto, Someron Lämpö Oy/Someron Vesihuolto Oy sekä edustus Valoniasta.

Someron kaupungin valtuustoryhmien kautta ilmasto-ohjelmatyöryhmään kuuluvat Totti Nuoritalo (kok.), Jaakko Salo (ps.), Riitta Lehtinen (sd.), Mikko Virtanen (kesk.), Reima Anolin (kd.) sekä Elli Kurkikangas (vas.).

Kaikkiaan siis 16 henkilöä eri tahoilta. Asiaan on selkeästi panostettu.