Katja Noki kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi

0
Katja Noki sai luottamustoimen Someron seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaudeksi 2023-2024.

Kirkko on kaikkien kirkko

Kun Katja Nokea pyydettiin ehdolle kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi, hän harkitsi, ryhtyäkö vastuulliseen tehtävään.
– Entinen puheenjohtaja Juho Pettersson jätti isot saappaat täytettäväksi. Tuumasin, että puheenjohtajuus on mahdollisuus, oikeus ja velvollisuus sekä tilaisuus olla hoitamassa yhteisiä asioita seurakunnassa.
– Ja onhan minulla ympärilläni tukijoukko, joka osaa neuvoa ja jolta pyytää mielipidettä asioihin, tuumasi Noki.
Hän aloitti kolmannen kauden kirkkovaltuustossa. Noesta valtuutettujen joukko on mukava ja asioita eteenpäin vievä. Siinä on hyvä kattaus somerolaisia päättämässä.
Noki sanoo Someron seurakunnassa olevan sama trendi kuin monissa muissakin seurakunnissa. Ikäihmisiä on paljon, lapsia syntyy ja kastetaan vähän.
– Kun saisi arkiuskonnon viriämään. Luterilainen kirkko on osa meitä ja meidän kulttuuriamme, toteaa Noki.
Hänen haaveseurakuntansa on suvaitsevainen; jossa kaikki ihmiset hyväksytään sellaisina kuin ovat.
– Kirkko on kaikkien kirkko.
Someron seurakunta ja sen työntekijät ovat pitkälti hänen ihanneseurakuntansa mukaisia.
– Seurakunnan tehtävä on auttaa silloin, kun on vaikeaa. Diakoniatyö on kaikkein tärkeintä.
Sota on herättänyt auttamaan ukrainalaisia. Katja Noki toteaa, että myös kantaväestöä tulee muistaa ja auttaa.
Noki arvelee olevansa ”tavisseurakuntalainen” eli jonka kirkossa käymiset jäävät kauneimpiin joululauluihin ja joulukirkkoon. Silloin kun hänen lapsensa olivat pieniä, hän kävi seurakunnan perhekerhossa ja äitien kuutamoleirillä. Hän koki tärkeäksi päästä vertaistensa joukkoon, olla samanlaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa.
48-vuotias Katja Noki asuu miehensä ja kolmen lapsensa kanssa Kerkolassa. Maisa on 18-vuotias abiturientti, Juho 17- ja Malla 15-vuotias.
– Ehdin nyt luottamustoimiin, kun lapset ovat kasvaneet sen ikäisiksi, ettei heitä tarvitse enää kuljettaa niin paljon harrastuksiin sun muihin.
Katja Noki on maanviljelijä. Pääsuunta on gluteiinittoman kauran viljely. Tilalla on vielä jonkin verran lihasikoja.

Katja Noki.

Someron seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Katja Noen vuosiksi 2023–2024. Varapuheenjohtaja on Leena Laurén.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin Hanna-Liisa Kärki. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra Jaakko Knuutila.

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 2023–2024. He ovat: Kari Ahlbom (Petteri Hyytiäinen), Ella Kivisaari (Elina Ruokoselkä), Petri Känkänen (Hannu Kesäniemi), Taina Ruuhilehto (Raila Hakamäki), Kaisa Vasama-Kakko (Markku Mäki-Teeri), Heikki Veikkola (Colette Roto), Maria Virkki (Aino-Maria Mänki) ja Minna Virtanen (Maija Heinonen). Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsen on Jarkko Järvinen.

Somerniemen kappelineuvostoon valittiin kahdeksan kappeliseurakunnan alueella asuvaa henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2023–2026. He ovat Hanna-Liisa Kärki (Anneli Salmi), Hannu Kesäniemi (Anne Nikander), Pentti Manner (Tapani Juselius), Irina Ojala-Sirro (Niina Kesäniemi), Heikki Veikkola (Esko Vuorinen), Juha Wiskari (Leo Malkki), Nina Mäkinen (Pirkko Timperi) ja Virpi Eloranta (Terttu Aaltonen).

Uusi kirkkovaltuusto valitsi henkilöt myös suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan. Valituiksi tulivat Tero Pirttilä (varajäsen Hannu Kesäniemi), Raila Hakamäki (Virpi Eloranta) ja Markku Mäki-Teeri (Juha Wiskari).

Kirkkovaltuuston jäsenet: 

Kari Ahlbom, Virpi Eloranta, Raila Hakamäki, Hannu Kesäniemi, Ella Kivisaari, Petri Känkänen, Hanna-Liisa Kärki, Leena Laurén, Markku Mäki-Teeri, Aino-Maria Mänki, Katja Noki, Tero Pirttilä, Colette Roto, Elina Ruokoselkä, Taina Ruuhilehto, Kaisa Vasama-Kakko, Heikki Veikkola, Maria Virkki, Minna Virtanen