Lautakunnan puheenjohtaja toivoo päätöstä maaliskuun kokouksessa

Sivistyslautakunta palautti oppimisympäristöselvityksen jälleen valmisteluun. Se haluaa lisäselvityksiä etenkin 5.–6. -luokkalaisten mahdollisesta siirrosta Kiiruun kouluun. Mahtuisivatko nämä luokat jossain vaiheessa koulukeskukseen, milloin ja mitä vaikutuksia lapsille, alakouluille, Kiiruun koululle ja opetustyölle siirrosta olisi.

– Pidämme iltakoulun, jossa käydään tarkemmin asioita läpi rehtoreiden, henkilökunnan, lautakunnan jäsenten ja viranhaltijoiden kanssa, kertoo sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Kotti.

– Tätä vaihtoehtoa viidensien ja kuudensien luokkien siirtämisestä alakouluista koulukeskukseen on jo pyöritelty aiemminkin. Se on argumentein tyrmätty, esimerkiksi ettei Kiiruun koululla ole riittävästi tilaa. Mutta näyttää siltä, että tämä ehdotus on nyt noussut uudestaan pinnalle ja sille olisi laajempaa kannatusta, selvittää Kotti.

Lukuvuonna 2022–2023 Somerolla on viides- ja kuudesluokkalaisia alakouluissa yhteensä 184. Siinä ovat mukana ukrainalaiset. Ennusteiden mukaan lukuvuotena 2024–25 olisi suurin määrä viides- ja kuudesluokkalaisia eli 209. Kun taas 2028–2029 joukko olisi 139 oppilaan suuruinen.

Antti Kotin toive on, että sivistyslautakunta saa seuraavaan kokoukseen selkeän esityksen, josta päättää. Lautakunnan kokous on maaliskuun 7. päivä.

– Toivon, että siellä tehdään päätös johonkin suuntaan. Vaikka sitten niinkin, että ratkaistaan tilanne 2–3 vuoden päästä, kun nähdään, miten oppilasmäärät asettuvat. Nyt oppilaita vielä hyvin riittää kaikille kouluille.

– Ei laiteta yksiköiden elämää sekaisin, vaan annetaan niille työrauha, jatkaa Kotti.

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholmkin halajaa päätöstä.

– Toivon, että saataisiin jonkinlainen päätös. Vaikka sellainen, että otetaan aikalisä. Ja päätetään, missä vaiheessa aiheeseen palataan ja sitä tarkastellaan uudestaan. Henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden kannalta tällainen vatvominen ei ole hedelmällistä.

Someron lapsi- ja oppilasmäärien on ennustettu vähenevän lähivuosina merkittävästi. Sen vuoksi vuonna 2019 aloitettiin oppimisympäristöselvitystyö varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden osalta.

Lukuvuonna 2022–2023 peruskouluissa 1.–9. luokkien oppilaita on 784, ja lukuvuodelle 2028–2029 on ennustettu oppilasmääräksi 585.

On ehdotettu esimerkiksi, että oppilasmäärien vähetessä Oinasjärven ja Pitkäjärven kyläkoulujen oppilaita 3.–6. luokilta siirrettäisiin Someron keskustaan Joensuun ja Kirkonmäen kouluihin. Kun tilaa Kiiruun koulukeskukseen tulee riittävästi, niin Kirkonmäen koulullekin olisi tulossa lopetus jossain vaiheessa.

Luottamushenkilöt eivät päätä pelkästään kouluista, vaan myös päivähoitopaikoista ja esiopetuksesta. On esitetty, että Pitkäjärven Sammalniityn päiväkodin ja Somerniemen Leppäkertun päiväkodin toiminta liitettäisiin koulujen yhteyteen. Näin alakouluilla olisi päivähoitoa, esiopetusta sekä ykkös- ja kakkosluokkien opetusta.

Tämä vaihtoehto on saanut kritiikkiä, sillä päivähoitoikäiset lapset tarvitsevat erilaista opetusta ja huolenpitoa kuin kouluikäiset.

Ratkaisua pidetään kyläkoulujen näivettämisenä ja niiden muuttumista tynkäkouluiksi.

Pelätään myös, että kun oppilasmäärä laskee, niin nämäkin yksiköt voitaisiin sittemmin lopettaa.

Tällä hetkellä kaikissa alakouluissa on hyvin oppilaita. 140-vuotias Kirkonmäen koulu on täynnä ja Joensuun kouluun tarvittaisiin lisätilaa, muun muassa ukrainaislasten valmistavan opetuksen vuoksi.