Liikunta tekee hyvää

0

Valtuutettu Laura Nuotio (kok.) on puhunut eläkeläisten liikuntakortin käyttöönotosta useaan otteeseen hyvin väheksyvään sävyyn (viimeksi Somero-lehdessä 20.1.2023). Näistä puheista kaikuu ylenkatse pienituloisia eläkeläisiämme ja heidän arjessaan kohtaamia haasteita kohtaan. Toivottavasti tämä ei kerro yleisemmin kokoomuksen suhtautumisesta eläkeläisväestöömme.
Kaupungin tarjoama eläkeläiskortti ei ole keneltäkään pois ja sen tiimoilta rakennettuja vastakkainasetteluja on vaikea ymmärtää. Onneksi Somerolla liikunnan harrastaminen monissa muodoissaan on tehty hyvin edulliseksi kaikille ikäluokille. Tähän tulee sitoutua myös jatkossa. Tilaa ja tarvetta on niin kaupungin tuottamille kuin yksityisillekin palveluille.
Liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain yli 3 miljardin euron kustannukset sekä lisää riskiä useille kansansairauksille, kuten tyypin 2 diabetekselle ja sydän- ja verisuonisairauksille. Eläkeläisten liikuntakortti on otettu Somerolla hyvin vastaan. Kiitosta on tullut sekä aloitteen tekijöille että kaikille päättäjille, jotka ovat ymmärtäneet miten merkittävästä etuudesta on kyse. Meillä on ymmärretty, että liikkumattomuus tulee kalliiksi yksilölle ja yhteiskunnalle niin inhimillisessä kuin taloudellisessakin mielessä.
SDP:n aloite eläkeläisten liikuntakortista hyväksyttiin yksimielisesti sivistyslautakunnassa ja kortti otettiin käyttöön vuodenvaihteessa kokeilumuotoisena. Aloite pohjautui kuulemiimme positiivisiin kokemuksiin Salosta, jossa vastaava järjestelmä on ollut käytössä jo pidempään. Nyt kerätään kokemuksia siitä, miten kortti toimii Somerolla. Mitä enemmän sitä käytetään, sitä todennäköisempää on, että eläkeläisten liikuntakortti on käytössä myös tämän vuoden jälkeen.

Antti Kotti
kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja, sd