Mitä Ely vastasi vaaroista? – ”Piittaamattomalle liikennekäyttäytymiselle emme voi tehdä mitään”

0

Someron vanhusneuvosto jalkautui viime syksynä katsastamaan rinnakkaistien eli Helsingintien vaaroja Someron keskustan kohdalla. Starttina oli yksittäiseltä kuntalaiselta saatu palaute, jossa liikenneoloja arvioitiin polkupyöräilevän seniorikansalaisen näkökulmasta.

Myös vanhusneuvosto havaitsi, että alikulut ovat vaarallisia myös jalan, rollaattorilla ja invamopolla kulkien. Lisää vaaroja löytyi jäätyvistä sadevesikaivoista, Lidlin kohdalla olevasta suojatiestä sekä bussipysäkin rappusten hoitamattomuudesta.

Vanhusneuvosto toimitti havaintonsa Varsinais-Suomen Ely-keskukselle, jolla on tiealueellaan valta puuttua vaaranpaikkoihin.

Elystä vastasi liikennejärjestelmäasiantuntija Silja Reinikainen:

”Alikuluissa ei ole tavallisuudesta poikkeavia näkemäongelmia eikä sadevesikaivojen kanssa ole vuosien saatossa havaittu tavallisuudesta poikkeavia ongelmia.”

”Suojatie Helsingintien yli on parannettu hiljattain, piittaamattomalle liikennekäyttäytymiselle emme voi tehdä mitään.”

”Mainittujen rappusten oletetaan tulevan huoltoaseman pihasta, kunnossapito selvittää kenen vastuulle niiden hoito kuuluu. Linja-autopysäkille ei ole rappusia. Linja-autopysäkin mahdollinen lumivalli selvitetään myös kunnossapidon toimesta.”

Koska linja-autopysäkille oikeasti kulkee raput Elyn oletuksista huolimatta, niistä lähti Somero-lehdestä Elyyn valokuva.

”Urakoitsija tarkistaa rappusten kunnon keväällä, ja nyt niitä yritetään pitää paremmin kuljettavassa kunnossa kuin aiemmin. Kiitos valokuvasta”, vastasi Reinikainen.