MLL kouluttaa vapaehtoisia lasten ja nuorten kaveritoimintaan, perhekummitoimintaan sekä ystäväksi maahanmuuttajaäideille

0
MLL:n Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sirpa Stenström kannustaa somerolaisia mukaan toimintaan.

Vapaaehtoiset tukihenkilökoulutukset alkavat jälleen Salossa.
– Toivomme mukaan myös Somerolta porukkaa. Nyt olisi mahdollista tulla koulutukseen arki iltana tai lauantaina, eli voi valita sopivan ajankohdankin, kannustaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sirpa Stenström Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiristä.
– Tärkeää olisi saada vapaaehtoisia tekemään tärkeää asiaa, antaa aikaa jollekin lapselle tai nuorelle. Tai toimia perhekummina tai ystäväperheenä jollekin perheelle tai lähteä mukaan ystäväksi maahanmuuttajalle.
– Tärkeintä on antaa aikaa ja halu auttaa. Ei siinä paljoa tarvita, Stenström toteaa.
Koulutukseen kuuluu tukihenkilötoiminnan perehdytys, jossa keskustellaan vapaaehtoistoimintaan ja tukihenkilönä toimimiseen liittyvistä teemoista, sekä käydään läpi toiminnan käytäntöjä ja konkreettisia esimerkkejä tukihenkilötoiminnassa mahdollisesti vastaan tulevista tilanteista.
Vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutus on maksuton eikä velvoita mihinkään. Koulutuksen jälkeen toimintaan mukaan haluaville järjestetään soveltuvuushaastattelut.
Esimerkiksi helmikuun 2. ja 11. päivä illalla on MLL:n toimistossa Salon Plazassa tarjolla kaveritoiminnan koulutusta. Kaveritoiminnan koulutusta on tarjolla myös Turussa.
Toimintaan etsitään vapaaehtoisia tukihenkilöitä kavereiksi 6–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.
Tuettavan lapsen arjesta puuttuu usein kavereita sekä harrastus tai mielekäs tekeminen vapaa-ajalta. Pitkittyessään yksinäisyyden seuraukset voivat olla elinikäisiä. MLL:n Kaveritoiminnan avulla tuetaan lasta löytämään kavereita ja mielekästä tekemistä vapaa-ajalle.
– Kyseessä on hyvin varhainen tuki, jonka avulla voidaan ehkäistä isompien ongelmien syntymistä myöhemmin. Toiminnan aloittaminen voi vaikuttaa merkittävästi lapsen itsetunnon kehittymiseen ja hyvinvointiin, sanoo Stenström.
– Useat lapset odottavat tälläkin hetkellä itselleen kaveritukihenkilöä, jonka kanssa voisi esimerkiksi harrastaa liikuntaa tai käydä vaikka kirjastossa tai elokuvissa ja siten rohkaistua löytämään uusia harrastuksia ja kavereita. Kaveritukihenkilöstä lapsi saa elämäänsä luotettavan aikuisen, jolle kertoa arjestaan ja ehkä myös mieltä painavista asioista.
Tuettava nuori kaipaa usein luotettavan aikuisen tukea sosiaalisten suhteiden rakentamisessa, itsenäistymisessä, mielekkään harrastuksen löytämisessä ja muissa elämän hallintaan liittyvissä asioissa. Kaveritukihenkilö voi esimerkiksi tukea nuorta sopivan opiskelupaikan löytämisessä ja näin ehkäistä nuoren syrjäytymistä yhteiskunnasta.
– Mukaan kaivataan kaikenikäisiä aikuisia, joilla on mahdollisuus sitoutua tapaamaan tuettavaa lasta tai nuorta noin kaksi kertaa kuukaudessa vuoden ajan arkisen yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä. Kaverit voivat hyödyntää myös omia mielenkiinnon kohteitaan ja osaamistaan yhteistä tekemistä suunnitellessaan.
Tule ystäväksi maahanmuuttajaäidille -koulutusta on tarjolla helmikuun 14. päivä illalla MLL:n toimistossa Salossa.
– YMÄ-toiminnan tarkoituksena on saada uusia ystäviä erilaisista kulttuureista, tukea maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja suomen kielen oppimista, löytää uutta ja mukavaa tekemistä, lisätä arkipäivän aktiivisuutta ja osallisuutta ja sitä kautta ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Parhaimmillaan toiminnan kautta voi saada elinikäisen ystävän. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä aikuisia naisia Salon seudulta. Vapaaehtoisella ei tarvitse olla omia lapsia, Stenström kertoo.
Näiden lisäksi helmikuun 15. päivä on tarjolla perhekummikoulutusta MLL:n toimistossa Salossa.
Tietoa toiminnasta saa myös Zoom-palvelun kautta. Esimerkiksi maaliskuun 29. päivä Varsinais-Suomen piiri perehdyttää uusia perhekummeja mukaan toimintaan.
– Mukaan kaivataan hyväsydämisiä aikuisia Varsinais-Suomen alueelta, joilla on aikaa ja halua tukea lasta tai nuorta yhteisen mielekkään tekemisen ja yhdessäolon kautta! Perehdytys antaa valmiuden toimia MLL:n vapaaehtoisena perhekummina lapsiperheelle.
Perehdytyksessä keskustellaan vapaaehtoistoimintaan ja tukihenkilönä toimimiseen liittyvistä teemoista, sekä käydään läpi toiminnan käytäntöjä ja konkreettisia esimerkkejä tukihenkilötoiminnassa mahdollisesti vastaan tulevista tilanteista. Perehdytys on maksuton eikä velvoita vielä mihinkään. Toimintaan mukaan haluaville järjestetään vielä erikseen soveltuvuushaastattelut.
Linkin osallistumista varten saa ilmoittautumisen jälkeen. kaikkiin koulutuksiin löytyy ilmoittautumislomake olettarkea.fi -sivulta.