Muista se, mikä jo onnistuu, eikä sitä, mikä ei

0
Vapaa-aikapäällikkö Mira Teräväinen pitää huolta itsestään liikkumalla, syömällä ja nukkumalla hyvin. Haastattelua edeltävänä päivänä hän oli käynyt hiihtolenkillä. - Kyllä se on makoisaa puuhaa.

Vapaa-aikapäällikkö Mira Teräväinen toivoo armollisuutta

Vapaa-aikapäällikkö Mira Teräväinen pitää uudesta pestistään, kun siihen kuuluu hankkeineen kaikkineen liikuntapalveluiden lisäksi myös nuorisopalvelut.

– Hoidettava alue on laaja, tärkeä ja mielenkiintoinen. Mukava päästä vaikuttamaan jo varhain ihmisten terveyteen. Ja sitä kautta mahdollistamaan hyvinvointia elämässä jatkossakin, sanoo Teräväinen, joka toimii muun muassa esihenkilönä ja työvuorojen suunnittelijana kaupungin liikunta- ja nuorisopuolen työntekijöille.

Teräväisen mielestä Someron vapaa-ajanpalvelut toimivat. Väki pystyy aloittamaan monenlaista harrastusta, vieläpä kohtuullisen edullisesti.

– Lisäksi aktiivisten seurojen työ tuottaa tulosta. Ne järjestävät toimintaa ja täydentävät näin paikkakunnan tarjontaa ja harrastusmahdollisuuksia.

Ja kyllä väki harrastaakin.

– Somerolaiset liikkuvat ikään katsomatta. Toisaalta valtakunnalliset tutkimukset osoittavat, että ylipainoisuus on kasvanut ja nuorten kunto heikentynyt.

Syitä suuntaukseen Teräväinen löytää useampia, kuten hyötyliikunnan vähenemisen, kulkemisen moottorivälineillä paikasta toiseen sekä paikalleen jättävän koukuttavan aikasyöpön, digimaailman.

– On heitä, joille liikuntaharrastus on jostain syystä jäänyt. Heille liikuntapalvelut pyrkii järjestämään matalan kynnyksen palveluja ja antamaan neuvontaa, joka huomioi yksilölliset toiveet ja tarpeet. Eli ohjaa, mistä lähteä liikkeelle ja tukee ja kannustaa matkan varrella.

Teräväisestä kannustus on parempi keino opettaa kuin pelottelu ja uhkailu.

– Ihmisen kannattaa muistaa se, mikä jo onnistuu eikä sitä, mikä ei onnistu tai mitä ei pysty tekemään. Tulisi olla armollinen itselleen.

Somerolla uutta on eläkeläiskortti.

– Toivon, että eläkeläiskortti kannustaa omatoimiseen liikuntaan. En osaa vielä sanoa sen vaikutuksista, sillä se otettiin käyttöön vuoden alussa.

Mira Teräväinen.

Yhdessä koulujen, Somero-opiston, seurojen ja yrittäjien kanssa Someron harrastamisen mallilla on lapsille ja nuorille järjestetty koulupäivien oheen esimerkiksi kokki-, tiede-, käsityö- ja erilaisia liikuntakerhoja.

Mira Teräväinen laskee, että näiden kautta on saatu noin 40 harrastamattomalle lapselle uusi harrastus. Kaikkiaan Someron harrastamisen mallin kerhoissa harrastaa 303 lasta tai nuorta.

– Toivon, että jokainen löytää itselleen mielekästä tekemistä, ettei jää yksin.

Koulujen kanssa yhteistyössä aloitetaan hanke, jossa ukrainalaisia lapsia, nuoria ja perheitä kotoutetaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

On starttipajaa ja etsivää nuorisotyötä, joilla löytää nuorelle elämän suunta.

– Toivoisin, että kaupunki yhdessä muiden tahojen kanssa kasvattaa lapsia ja nuoria.

Senioreita on viimeisen vuoden aikana pyritty kannustamaan liikkeelle Voimaa vanhuuteen -ohjelmakokonaisuudella. Ikäluokkana heidät on otettu huomioon myös hankkeissa, kuten Someron liikuntaneuvonta. Osa hankkeista on muuttunut kaupungin normaaliksi toiminnaksi. Esimerkiksi liikuntaneuvonta jatkuu maksuttomana Somerolla hankkeen päättymisen jälkeen.

– Suurin osa somerolaisista voi aika hyvin. Mutta toiveeni on, että jokainen somerolainen voisi hyvin ja löytäisi arkeensa mieltä piristävää ja kuntoa kohottavaa toimintaa.

Nuorena vitsa vääntyy.

– Tutkimukset osoittavat, että jos nuorena on terveelliset elintavat, niin todennäköisesti ne ovat aikuisenakin.

– Silti ei koskaan ole liian myöhäistä aloittaa liikkuvampi elämäntapa. Pienillä teoilla voi olla suuri vaikutus parempaan mielialaan.

Vanhetessa toimintakyky laskee.

– Mutta toimintakyvyn laskua voidaan hidastaa liikunnalla ja aktiivisella elämäntavalla ja sillä, että haastaa itseään.

Teräväinen on työskennellyt liikunnanohjaajana Somerolla parisen vuotta. Hän aloitti 2019 asiakaspalvelijana, siirtyi 2020 Someron Liikunnalle liikunnanohjaajaksi ja jatkoi samaa pestiä 2021 kaupungin hoitamassa liikuntapalveluissa. Vapaa-aikapäällikön sijaisena hän aloitti lokakuusta 2022 ja vakituisessa virassa nyt tammikuun alusta.

Hän opiskelee työn ohessa ammattikorkean ylempää tutkintoa. Aiheena on terveyden edistäminen.

– Tavoitteena on pitää Someron liikuntapalvelut ajan harjalla ja samalla miettiä tulevaisuutta.

Mira Teräväinen on saanut lapsuudenkodistaan liikkumisen mallin.

– Minulla on ollut rajoja ja rakkautta, on kannustettu lapsena liikkumaan ja on ollut säännölliset rytmit. Muun elämän suhteen olen saanut valita.

Hän sanoo uskovansa pyhään kolminaisuuteen: Kun syö, liikkuu ja nukkuu hyvin, niin pysyy virkeänä ja jaksaa.

– Eilen kävin hiihtämässä. Se on kyllä makoisaa puuhaa. Ja suksihuolto on lähellä; iskä laittaa sukset kuntoon, kiittää hän isäänsä Yrjö Teräväistä.

– Mikä on Somerolla hiihdellessä, kun Puttinen ja Korpela pitävät ladut kunnossa, jatkaa Teräväinen kiitoksilla Rankkulan, Ämyrin, Metsä-Koivulan ja Pitkäjärven latujen suuntaan.