Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että Someron neljänteen papin virkaan valitaan Benjamin Kasari. Ennen pappisvihkimystään hän toimisi nuorisoteologina 1.3.–6.5. ja 7.5. lähtien nuorisopappina. Hänen työajastaan puolet on osoitettu papin perustyöhön ja puolet nuoriso- ja rippikoulutyöhön.

Lisäksi neuvosto esittää, että seurakuntapastori Kira Knuutilan viransijaisuuteen valitaan Maria Kiviniemi, joka olisi viransijaisena 1.3.–31.8. ja jatkaisi syyskuusta lähtien toistaiseksi jatkuvana. Kira Knuutila on siirtymässä töihin Salon seurakuntaan.

Viime vuonna Someron seurakunnassa päätettiin, että neljäs papin virka otetaan käyttöön.

Seurakunnan talouspäällikkö Kirsi Parviainen sanoo, että tarvetta lisäväelle on.

– Työmäärä on ollut liiallinen kolmelle papille. Toimituksia on paljon. Erityisen haastava tilanne on ollut kesällä lomien pyöriessä.

Nyt valittujen lisäksi Someron seurakunnan pappien työtiimiin kuuluvat pastori Lilli-Irmeli Hintsa ja kirkkoherra Jaakko Knuutila.

Kirkkoneuvoston piti valita myös uusi nuorisotyönohjaaja, mutta työtä hakenut veti viime metreillä hakemuksensa pois. Työpaikka laitetaan hakuun uudelleen. Ensimmäisellä hakukierroksella hakijoita ei ollut yhtään.

Pestiä hoitanut Lauri Marjamaa oli viime vuoden virkavapaalla työstään. Sittemmin hän irtisanoutui.

Viime vuoden lopulla päätettiin, että Someron seurakunnan toinen diakonin virka palautetaan kokoaikaiseksi. Aiemmin toinen diakoneista teki 60 prosenttia työajastaan diakoniatyötä ja 40 prosenttia kasvatustyötä, ja toinen pelkästään diakoniaa.

Diakonian tarve on lisääntynyt esimerkiksi vanhusväestön määrän kasvaessa ja ukrainalaisten pakolaisten tullessa Somerolle.